FANDOM


איזובלה מתלהבת (באנגלית: Isobella Gets Steamed) היה פרק של "ג'ק וחברת הבנייה של סודור" שבוטל.

עלילה

איזובלה מקנאה בְּהנאתם של ג'ק ושל אלפִי כשהיא מחוץ לַאתר. כשמגיעה העת לְפסטיבל האסיף מתקלקל מנועו של הטרקטור של הוויקאר. מי יוכל להוביל את קרון התצוגה שעליו המקהלה? איזובלה יכולה, אך היא מסרבת לצאת מהאתר ולהחמיץ את כל ההנאה.

עם זאת, כשהיא מגיעה לַרחוב ורואה את כל העוברים והשבים מתברר לה שהיא אכן נהנה, וכי "הנאה" תלויה רק בַּאופן בו היא מושגת.

דמויות


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.