FANDOM


IsraeliEngine

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.אֶריק (Eric) הוא קטר הרים ברכבת קולְדי פֶל. בדומה לשאר קטרי ההרים, לאֶריק יש קרון משל עצמו המשמש לשירותי נוסעים.

ביוגרפיה

ב"סדרת הרכבות"

אֶריק היה הקטר האחרון שהוזמן על ידי רכבת קולְדי פֶל והוא נבנה בְּמפעל הקטרים והמכונות השווייצרי שבווינטרטור, שווייץ, בשנת 1962 ובעיצוב "חום-על". הוא הגיע לְסודור על מנת להקל על שני החודשים האחרונים של העונה.

לימים הוזכר אֶריק בְּשיחה בין קולְדי, וילפרד וארנסט. לדבריהם אֶריק הוא "נחמד ושקט".

אישיות

אין מידע רב על אודות האישיות של אֶריק, אך עם זאת הוא מתואר כנחמד ושקט. כן ההנחה היא שהוא מתון וזהיר כמו שאר קטרי ההרים.

מפרט טכני

אב טיפוס

אֶריק מבוסס על מס' 8 אֶרָרי (Eryri), קטר שעבד ברכבת הר סנודון. אֶרָרי הוסר משירות בשנת 1992 ואינו צפוי להיות מוחזר לְשירות.

צביעה

אֶריק צבוע סגול עם פסים כתומים. המספר 8 צבוע בצהוב על צידי תא נהגו ועל חלקו האחורי, ויש לו לוחיות שם אדומות עם שמו בצבע זהוב על צידי מכליו.

גוֹדְרֶדארנסטוילפרדקולְדישיין דואינילורד הארי/6/פטריקאלאריקאֶריק
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.