FANDOMהאַתָּת (באנגלית: Signalman) אחראי על השליטה במסוטים ובסמפורים המכוונים את הקטרים ליעדיהם. האַתָּתים עובדים בתאי האיתות.

לעתים עלולים אַתָּתים להירדם במהלך עבודתם, ובכך לגרום לתאונות רכבת.

מדים

חליפת אַתָּת מורכבת מחולצה לבנה עם סרבל כחול וכובע כחול או חוּם. רוב האַתָּתים לובשים מקטורן שצבעו בדרך כלל אפור או ירוק.

טריוויה

  • עד כה הוזכרו שמותיהם של שני אַתָּתים בלבד: מר אדוארדס וסיימון.

גלריה