FANDOM


ערך זה עוסק בפרק. ייתכן שהתכוונתם לדמות.


"[צופר הערפל] נשמע לי כמו גוררת."
— גורדון (תרגום חופשי)


אַתָּת הערפל (באנגלית: The Fogman) הוא הפרק השישי של העונה השישית.

עלילה

לאורך עמק מיסטי משתרעת שלוחה, וערפל כבד יורד בה לעתים קרובות. עקב כך, סיריל, אַתָּת ערפל ידידותי תושב עמק מיסטי, מתפרנס מהנחת נפצים על המסילה על מנת להזהיר קטרים מפני ערפל ומפולות. תומס נהנה מלראות את סיריל ומלעבור על הנפצים שמעקצצים את סרניו. אלא שערב אחד מבקר המפקח השמן את הקטרים ומודיע להם על רכישת צופר ערפל חשמלי. כמו כן, הוא אומר שסיריל יתייתר ויזכה לַמנוחה המגיעה לו. תומס מאוכזב מאוד למשמע הבשורה. צופר הערפל מוצב על צלע הגבעה בְּעמק מיסטי.

כשפרסי נוסע דרך עמק מיסטי נכנס צופר הערפל לִפעולה. בְּאופן אירוני, לאחר שפרסי מתרחק נגרמת מפולת בשל הרעידות מהצופר, שנופלת לעבר המסילה והצופר נמחץ. תומס מגיע, ומאחר שהצופר הרוס תומס לא יודע בדבר המפולת ונשמט מן המסילה. אחר כך מגיעים טובי והנרייטה. לא ניתן לעצור אותם עד שסיריל נחלץ לְעזרתם. הוא בדיוק מספיק להניח נַפָּץ על מנת להזהירם בַּרגע האחרון. לאחר פינוי הזירה מקבל סיריל בחזרה את משרתו כאַתָּת הערפל בְּעמק מיסטי.

דמויות

מקומות

טריוויה

שגיאות

  • בַּתקריב על פרסי בְּעמק מיסטי, המסילות שבַּרקע מובילות לתוך שיחים. בְּאותו צילום נראֶה חוט חשמל בַּחלון הימני של פרסי. כמו כן, הוא אינו מוביל קרונות משא בְּצילומי המעקב.
  • בִּתחילת הפרק, נהגו של תומס הוא בלונדיני; לאחר התאונה משתנה שיערו לְחוּם.
  • כשתומס עובר על הנַפָּץ, אנני מחוברת הפוך.
  • עיניו של תומס רופפות לאחר שהוא נתקע על החצץ, וכשהוא שואל את המפקח השמן מה יעלה בְּגורלו של סיריל.
  • בְּמשך הפרק דולק צופר הערפל אף כשהוא אמור להיות מכובה. כשצופר הערפל נראֶה לראשונה, האור הירוק מהבהב כאילו הצופר פועל, בְּטרם המפקח השמן מפעיל אותו. בְּתקריב על המפקח השמן בו הוא מפעיל את הצופר, המתג כבר מצביע על האור הירוק, אך האדום עדיין מהבהב. בְּתקריב אחר על הצופר בו הוא רועש ברחבי עמק מיסטי, האור האדום מהבהב אף שהמתג מצביע על הירוק.
  • בַּתקריב על ג'יימס בְּמחסן טידמת', קרון העזר של גורדון מנותק ונמצא רחוק מעט מתא הנהג שלו.
  • בַּצילום על נמל ברנדאם נמצא סולמו של קרנקי בְּצידו הלא-נכון.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.