FANDOM


ביירון השתלטן (באנגלית: Bossy Byron) היה פרק של "ג'ק וחברת הבנייה של סודור" שבוטל.

עלילה

כשקלי נשלח לְתיקונים לוקח ביירון את האחריות והוא מתחיל לתת פקודות לְכל שאר המכונות. לבסוף הוא לומד כי אם הוא ירצה להסב את תשומת ליבם של השאר, יהיה עליו לבקש מהם בְּנימוס להבא. ביירון שמח כשקלי חוזר לאחר שהבין כי הוא התקשה להיות מנומס.

דמויות

טריוויה

  • לְפרק זה היו מספר שמות זמניים, ביניהם "All Work, No Play" ("הכל עבודה, אין משחקים") ו-"Seriously Folks" ("ברצינות, חברים").
  • בַּטיוטה המקורית של תסריט הפרק עבדו ג'ק והחבורה על בניית מגרש משחקים חדש, וביירון התלונן על כך ששאר המכונות נהנו יתר על המידה. כמו כן היו דיאלוגים בין איזובלה וקלי.
  • עלילת הפרק עמדה להיות דומה לְשל "ההרפתקה של אמילי".


TimeForaStory62

שלום, חברים! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. יהיה עליו לגשת למוסך הקיטור ולעבור תיקונים. תוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.