תומספדיה
Advertisement
תומספדיה

לדוכס ולדוכסית מבוקספורד יש בית קיץ באי סודור. בית הקיץ מונגש על ידי תחנה קטנה בשם בוקספורד בשלוחת אולפסטד.

היסטוריה

"תומס הקטר וחברים"

לְבקשת הדוכס והדוכסית מבוקספורד נבנה עבורם בית קיץ בְּעת ביקורם השני בְּסודור. עם זאת, כעבור חמש שנים חזר ספנסר לְסודור בְּמטרה לבנות עבורם בית קיץ חדש. אבל מאחר שספנסר חשד בתומס לא הושלם הבית כלל כשבעליו הגיעו לחופשתם. בית הקיץ החדש הושלם הודות לְעזרתם של תומס, ספנסר והירו.

בית הקיץ המקורי נבנה בְּסמוך למסילה צדדית, בעוד הבית החדש נבנה בִּשלוחת אולפסטד. לא ידוע מה קרה לְבית הקיץ המקורי.

בית הקיץ הוצג לראשונה בַּפרק "אדוארד הגדול" מהעונה השמינית, והבית החדש נבנה בַּסרט "גיבור הפסים". החל מהמעבר להנפשה ממוחשבת הוענק השם "בוקספורד" לתחנה שליד בית הקיץ.

לימים התבקשו גורדון ופרדיננד להוביל את פסל "האריה מִסודור" לְבית הקיץ.

פרסי ודיזל אספו לימים עוגב קיטור מבית הקיץ עבור רכבת הגרוטאות שלהם; פרסי הצליח לתקן את העוגב, והוא שוחזר.

טריוויה

גלריה

Advertisement