FANDOM


IsraeliEngine

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.


ערך זה עוסק בספרון. ייתכן שהתכוונתם לפרק או לספר המבוסס על הפרק.


"אי אפשר שנעצור ונסתכל לזמן מה?"
— ג'יימס (תרגום חופשי)ג'יימס והכדורים הפורחים (באנגלית: James and the Balloons) הוא ספרון (Mini Book).

עלילה

תחרות כדורים פורחים עומדת להתקיים באי סודור וג'יימס נבחר להוביל את הכדורים לנקודת ההמראה. ג'יימס רוצה לצפות בְּתחרות הכדורים, אך הוא נאלץ לצאת לְעבודתו. אלא שאחד הכדורים הפורחים נחת על המסילה, ועל כן לוקח ג'יימס את הטייסים לִנקודת הסיום. בהגיעו לַסיום, הוא רואה כי שאר הטייסים מספיקים להנחית את כדוריהם ולנצח בַּתחרות.

דמויות

טריוויה

שגיאות

  • הפסים של ג'יימס על כנפי הגלגלים, תא הנהג וקרון העזר שלו צהובים במקום שחורים, והמספר שלו אדום עם מסגרת צהובה.
  • צינורות הבלימה ויתדות התאורה של כל הקטרים חסרים.
  • בלמי הרתיעה של כל הקטרים אפורים.
  • המעקות הצדדיים של גורדון חסרים.
  • בַּאיור השביעי נראֶה כתם אדום על כיפתו של ג'יימס.
  • גלגלים קדמיים אינם מצוידים בִּבלמים, ולכן אלה של ג'יימס לא אמורים לפלוט גצים כשהוא עוצר מול הכדור הפורח.
  • כיפתו של ג'יימס חסרה בַּאיור התשיעי.
  • המדרך של גורדון נמוך יתר על המידה.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.