FANDOM


"שלום, גורדון, כבר חזרת?"
"...."
"איבדת את הדרך, גורדון?"
"לא; היא איבדה אותי. הורידו אותי מהמסילה הראשית והייתי צריך לנסוע מסביב ובחזרה."
"זאת הייתה תחושת בטן?"
— ג'יימס מתגרה בגורדון


ג'יימס והרכבת המהירה/רכבת האקספרס (בבריטניה: James and the Express ובארצות הברית: A Proud Day for James, מילולית: "יום מאושר לג'יימס") הוא הפרק העשירי של העונה הראשונה. הפרק שודר במסגרת "תחנת זמן נוצץ" בפרק "שעת צעקה" בשנת 1989.

עלילה

אף שג'יימס החל סוף סוף לעשות רושם טוב על המפקח השמן לאחר שהצליח להתמודד עם כמה קרונות טורדניים, הוא עדיין מוצא עצמו מושא להתגרויות מצד גורדון והנרי כששלושתם לבד במחסן. הם לא חודלים מלהזכיר לו את הפעם שׁשׂרוך ממגף נדרש על מנת לעזור לו להשלים נסיעה עם קרונות נוסעים, אף לא כשג'יימס מזכיר להם איך גורדון נתקע על גבעה והנרי סירב לצאת ממנהרה. גורדון מתרברב שהוא הקטר היחיד המסוגל להוביל את רכבת האקספרס לבדו, וטוען כי מעולם לא איבד את דרכו (ובכך שוכח שהאתת הוא שמוודא כי קטרים אינם הולכים לאיבוד).

למחרת בבוקר מתכוננים ג'יימס וגורדון לעבודה. גורדון שוב מדבר על כך שהוא זוכה להוביל את רכבת האקספרס ואילו ג'יימס נשאר עם "עבודות מזדמנות", בטרם הוא שולח את הקטר האדום לאסוף את קרונותיו. ג'יימס, שכיום זוכר לנקוט זהירות רבה, ובפרט עם קרונות האקספרס המהודרים, מכניס אותם בשלווה לתחנת נאפפורד. ג'יימס מספר לקרונות עד כמה הוא היה חפץ להוביל את האקספרס בטרם הוא משאיר אותם לגורדון, שמתחבר אל הרכבת בכמה שיותר רעש וחשיבות. מאוחר יותר יוצא גורדון עם רכבת מלאה בנוסעים, ביניהם לא אחר מאשר המפקח השמן. לאחר מכן חוזר ג'יימס לעבודה בעיתוק ובאיסוף קרונות.

מאוחר יותר נמצא ג'יימס בתחנה, ולפתע גורדון מתגנב פנימה בשקט ומנסה שלא להיראות. ג'יימס שואל את גורדון אם הוא "איבד את דרכו", וגורדון מתוודה שהורד מהקו הראשי בטעות ועלה על קו מעגלי ארוך בדרך חזרה לתחנה. ג'יימס משתעשע מהדבר, אך הנוסעים זועמים ודורשים החזרים כספיים מהמפקח השמן, שמבטיח לחפש רכבת אחרת. הקיטור של גורדון אזל ואף קטר אחר אינו זמין. על כן שואל המפקח השמן את ג'יימס אם ברצונו להוביל את הרכבת. ג'יימס מאושר במיוחד לעשות כן ומתחבר במהירות. המפקח השמן מאחל לג'יימס בהצלחה, והוא יוצא מהתחנה. הנסיעה עוברת ללא תקריות, ובהגיעם ליעדם מודים הנוסעים לג'יימס על המסע הנחמד. המפקח השמן מתרשם מג'יימס מאוד ושואל אותו אם ירצה להוביל את האקספרס שוב בעתיד. ג'יימס המאושר עונה בחיוב מיד.

למחרת, כשג'יימס רואה את גורדון מעתיק קרונות משא נהנה הקטר הגדול מלבצע את העבודה הפשוטה יותר ולזכות ללמד את הקרונות נימוסים. לאחר מכן מברך גורדון את ג'יימס על ההצלחה עם רכבת האקספרס.

גורדון וג'יימס מתידדים עד מהרה. לפעמים מוביל ג'יימס את האקספרס בעבור גורדון על מנת לאפשר לו לנוח. שרוכי מגפיים לעולם לא מוזכרים שוב, והשניים מסכימים היטב בנוגע לדעתם על קרונות משא.

דמויות

מקומות

טריוויה

שגיאות

  • לאחר שיוצא גורדון מנאפפורד, הקרון מלפני ג'יימס משתנה.
  • בסצנה לאחר שהנוסעים רצים לקופה, לאישה בלונדינית הלבושה באדום יש בלו טאק מתחת לנעליה.
  • כשהמפקח השמן שואל את ג'יימס אם הוא ירצה למשוך את הרכבת המהירה לפעמים, העץ שמאחוריו מצד שמאל מתנדנד.
  • ניתן לראות חוט ליד גלגליו האחוריים של גורדון כשהוא מבקש מג'יימס לאסוף את קרונותיו.
  • עקב השימוש בקטעים ממוחזרים, מביא ג'יימס את הקרונות האחרים לרציף #5. אולם, כשגורדון חוזר לנאפפורד, ג'יימס נמצא ברציף #3. בנוסף לכך, קרון הבלימה נמצא במרכז הרכבת.
  • בתקריב על ג'יימס כשהוא מתגרה בגורדון, כיפתו של ג'יימס סדוקה.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.