תומספדיה
Advertisement
תומספדיה
"אני מצטער, אדוני, שמתי את העבודה שלי בראש ובראשונה!"
"אבל כן למדת את הלקח שלך ועזרת לדיזל. וגם הספקת לחלק את הפחם שלך. ג'יימס, אתה קטר רב תועלת!"
— ג'יימס וסר טופְּהם הַאט (תרגום חופשי)


ג'יימס נוסע רחוק מדי (באנגלית: James Goes Too Far) הוא הפרק העשרים ושלושה של העונה השמינית.

עלילה

פרסי מוביל את הדואר ונעצר ליד ג'יימס בְּסמפור אדום. הסמפור שלו משתנה לירוק וג'יימס כועס מאחר שהוא הגיע לפני פרסי; אך נהגו מסביר לו שהדואר של פרסי חשוב יותר מרכבת המשא האיטית של ג'יימס. מאוחר יותר, ג'יימס עדיין מצוברח כשתומס עוקף אותו בְּמגדל המים עקב אותה סיבה.

מאוחר יותר מופקד ג'יימס על הובלה חשובה של פחם לכל התחנות. מרוב חשיבות עצמית מסרב ג'יימס להמתין על מנת למלא עוד מים ולעזור לאדוארד בִּמשימותיו. עם זאת אוזלים המים של ג'יימס מיד לאחר שהוא אוסף את קרונות הפחם ומתחיל בעבודה. אדוארד מגיע עם נוסעיו אבל אינו יכול לעזור לג'יימס מאחר שהוא מתעכב היות וג'יימס לא עזר לו להוביל את קרונותיו לַמחצבה. אדוארד מזהיר את האתת שבְהמשך הדרך, וסולטי מגיע עד מהרה לעזור לג'יימס. סולטי נוזף בג'יימס על שלא עזר לאדוארד ומזכיר לו ששום עבודה אינה חשובה יותר מעזרה לקטר אחר.

עם עזרתו של סולטי משיג ג'יימס עוד מים וממשיך במשלוחיו. עם זאת, כשג'יימס רואה שדיזל התקלקל הוא נזכר בעצתו של סולטי ועוזר לדיזל להגיע לְמגרש התחזוקה. לאחר מכן הוא ממשיך בְּאספקת הפחם, ולמחרת משבח המפקח השמן את ג'יימס על שלמד את לקחוֹ בְּכך שעזר לדיזל וסיים את עבודתו.

דמויות

מקומות

טריוויה

 • על פי סדר ההפקה, פרק זה הוא העשירי של העונה השמינית.
 • בְּאחד מן הצילומים נראות כרזות לחברת הספנות וייט סטאר ליין ולרכבת סאות'רן.
 • צילום מסך מפרק זה שימש בְּמשרדו של סר טופְּהם הַאט בְּסדרת ההנפשה הממוחשבת, אם כי פָּניו של ג'יימס הוסרו.
 • בְּפרק זה נרשמה הופעתה האחרונה עד כה של גברת קיינדלי, למעט אזכור בסרט "המירוץ הגדול".

שגיאות

 • נהגו של ג'יימס אומר לו "מכלי המים שלך התרוקנו" (בלשון רבים), אבל בְּהיותו קטר בעל קרון עזר יש לו מכל אחד בלבד (בִּקרון העזר שלו).
 • כשמכל המים של ג'יימס מתרוקן נראֶה על מסילתו פתח קיטור בדיוק לפני שהוא עוצר.
 • אדוארד נמצא בְּקו ישר עם מגדל המים כשג'יימס מגיע, אבל לאחר שג'יימס עובר בְּתחנת מיית'ווייט נראֶה אדוארד שוב אף שהוא אמור להיות ליד מגדל המים.
 • בַּסצנה שבה תומס וג'יימס נמצאים ליד מגדל המים נראֶה רפש לבן מתחת לאחוריו של תומס.
 • בַּצילום האחרון על ג'יימס ועל סולטי נראֶה חוט חשמל אדום מתחת לפניו של סולטי.
 • פָּניו של דיזל רופפים בַּתקריבים עליו.
 • אף שהוא הוביל פחם לַתחנות, קרונותיו של ג'יימס ככל הנראה לא מתרוקנים.

גלריה


Advertisement