FANDOM


ג'ק ואלפִי מתחלפים (באנגלית: Jack and Alfie Swap) היה פרק של "ג'ק וחברת הבנייה של סודור" שבוטל.

עלילה

בְּאתר הריסה, כל המכונות עסוקות מאוד זולת אלפִי, שמבלה את כל היום בְּחפירות. הוא חש קנאה ושואל אם הוא יוכל להתחלף בַּעבודות עם ג'ק, שמבלה את היום בִּתנועות זריזות ברחבי האתר. למחרת מבלה ג'ק את היום בְּחפירה מתמשכת ואלפִי, שעבר לבצע את עבודתו של ג'ק, מתרוצץ כל היום בין קצה אחד של האתר ומשנהו ונהיה מותש.

ג'ק נהנה מהפסקתו אך נהיה חסר מנוחה. אותו הלילה שואל ג'ק את אלפִי אם הם יוכלו להתחלף בחזרה, אבל אלפִי המותש נרדם עוד קודם.

דמויות

טריוויה

  • לְפרק זה היו מספר שמות זמניים, ביניהם "Freaky Friday" ("יום שישי המשונה"/"שישי הפוך") ו-"The Grass is Greener" ("הדשא ירוק יותר"), ככל הנראה אזכורים לַסרט "שישי הפוך" ולַמשפט "הדשא [של השכן תמיד] ירוק יותר".
  • עלילת הפרק ככל הנראה שימשה עבור הפרק "ההתחלפות" ("חילופים") מהעונה השבע עשרה.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.