FANDOM


"הו תודה, כבודו! להיקרא 'גיבורים'! טוב, זה - זה -"
"זו הפתעה נחמדה מאוד!"
— ביל ובן (תרגום חופשי)


גיבורים (באנגלית: Heroes) הוא הפרק העשרים וארבעה של העונה השלישית.

עלילה

ביל ובן עובדים בַּמחצבה ומשתעממים מלעשות את אותו הדבר. בן שואל את ביל אם הוא שומע משהו אחר, וביל משיב שהוא לא שומע שום דבר אחר. אחר כך מצהיר בן שהכל נשמע ונראה אותו הדבר וכי הם זקוקים לְהפתעה. ביל מבולבל אך לפני שבן יכול להמשיך מגיע מנהל המחצבה עם הודעה מהמפקח השמן שעליהם לנסוע לַנמל.

ביל ובן ממהרים לַנמל מתוך חשש שהם פישלו ומאשימים זה את זה בְּדרכם. בְּהגיעם מבקש מהם המפקח השמן להעתיק קרונות משא בַּתחנה בזמן שאדוארד מסיע ילדים לטיול. אחר כך פוגשים ביל ובן את גורדון, שאומר להם להתנהג יפה מאחר שהם על הקו הראשי. בן מתלוצץ ואומר שלראות את גורדון גרם להם לחשוב שהנמל היה מגרש הגרוטאות. גורדון רותח מזעם ומצווה על התאומים לוודא שרכבת האקספרס תהיה מוכנה עד הלילה.

התאומים מתחילים להעתיק ומצהירים שהם יודעים הכל על קרונות משא, כשבַּפועל הם אינם. הקרונות מצהירים שברצונם לעזור לביל ולבן לסדר את הנמל. התאומים מקבלים את העצה, מבלי לדעת שהקרונות משטים בהם. כתוצאה מכך נוצר אי-סדר בַּמגרש ברדת הערב, דבר הגורם לַתאומים לאחֵר בְּהבאת קרונותיו של גורדון לַתחנה.

למחרת חוזרים התאומים לַמחצבה, כשלפתע מתחילה מפולת סלעים. האזעקה מופעלת ומנהל המחצבה דורש מכולם לְפַנוֹת את המחצבה. ביל ובן ממתינים כשהפועלים נכנסים לקרונותיהם. כשביל עוזב עם מטענו, איש שנשכח מאחור צועק לעזרה. בן מחכה עד שהאיש עולה לרכבתו בבטחה, ומגרש המחצבה מתפנה בַּזמן לקראת ההרס. ביל ובן רואים את הנזק לאחר רגעים ספורים ומקווים שהמפקח השמן יבין כי הדבר לא נעשה באשמתם. למחרת מגיע המפקח השמן עם אדוארד ומשבח את התאומים על הצלת הפועלים תוך שהוא קורא להם "גיבורים". ביל ובן סבורים שלהיקרא "גיבורים" היא הפתעה נחמדה מאוד.

דמויות

מקומות

טריוויה

  • פרק זה מהווה עיבוד לסיפורי כתבי-העת "אי-סדר" ו"גיבורים" מאת אנדרו ברנר.
  • התרועה הנשמעת לקראת סוף הפרק כמעט זהה לְאחת שנשמעה בַּסדרה "גוררות".
  • גג המבנה עשוי מקרטון, כפי שניתן לראות כשהמים ממגדל המים נספגים בו.

שגיאות

  • בַּצילום השני שבו ביל ובן מעתיקים קרונות בַּנמל נראה קרון עם חצי מטעָן פחם. כשהתאומים מעתיקים את הקרון הנ"ל המטעָן עובר, ובכך מתברר שהוא אביזר מוצק מפלסטיק המדמה פחם.
  • כשמנהל המחצבה מגיע על מנת לבקש מהתאומים לנסוע ולעבוד בַּנמל, צבע המעיל שעל בובתו הקטנה שונה מזה שעל בובתו המוגדלת.
  • כשהקריין אומר "התאומים נתנו לַקרונות להגיד להם היכן לשים דברים", המצלמה רועדת.
  • פניו של אחד הקרונות נמצא על חלקו האחורי, ויתר על כן עיניו שרוטות.
  • הקריין אמר שבן היה מי שחיכה שהאיש יעלה, אלא שזה היה ביל.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.