תומספדיה
Advertisement
תומספדיה
IsraeliEngine.png

ערך זה עוסק בְּנושא/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שלא ידוע אם גרסה עברית (רשמית) קיימת. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.


ערך זה עוסק בסרט. ייתכן שהתכוונתם לספר, למשחק הווידאו או לאפליקציה.


גיבור הפסים או הירו, גיבור המסילה (באנגלית: Hero of the Rails) הוא סרט באורך מלא של "תומס הקטר וחברים" משנת 2009. הסרט היה התוצר הראשון של הזיכיון שהופק בהנפשה ממוחשבת מלאה.

עלילה

תומס ממלא מים בְּמכליו, ולפתע ספנסר חולף על פניו בִּמהירות אדירה. עד מהרה נקלעים כל הקטרים לְמצבים דומים, והם מתכנסים בנאפפורד לברר מה קורה. ספנסר מגיע לַתחנה במהלך שיחתם. מתברר שהוא שוהה בסודור לְמשך הקיץ כדי לסייע לַדוכס ולַדוכסית בִּבניית בית הקיץ שלהם. אף אחד לא מרוצה מהבשורה, ובפרט לא כשספנסר ממהר ממקום למקום במהלך עבודתו ומתגרה בשאר הקטרים. אותו לילה כל הקטרים עייפים ונרגזים על כך שספנסר התגרה בכולם.

למחרת בַּבוקר בִּנמל ברנדאם מתגרה ספנסר בתומס על רקע גודלו ויכולותיו. תומס מואס בכך ושאר הקטרים מסכימים איתו. אחר כך מאתגר ספנסר את תומס לְתחרות שתתקיים מחר עם עלות השחר. כל הקטרים מתכנסים בַּמגרש כדי לאחל לתומס בהצלחה. תומס וספנסר מתחברים לְמִטעָניהם הכבדים ואדוארד נותן את צפירת הזינוק.

ספנסר ותומס מתחרים ברחבי האי. ספנסר מוביל שעה שתומס מתאמץ עם מִטעָנו במעלה גבעה. אחר כך קורה הבלתי נמנע - בלמיו של תומס מתקלקלים והוא שועט בְּמורד הגבעה ולאורך הקו הראשי, עד שהוא נכנס לִמסילה ישָׁנה ורעועה. לאחר העצירה מגלה תומס קטר ישָׁן ונטוש העונה לשם הירו. תומס המופתע שואל את הירו מה הוא עושה שָׁם. הירו מספר כיצד הוא עבד בְּאי אחר הרחק מסודור ואיך זכה לַכינוי "אדון הרכבת". הוא הפליג לסודור בְּאונייה גדולה. סודור לא דמה כלל לְארץ מוצאו, אך הוא היה שבע רצון. עם זאת, בִּמרוצת השנים הופיעו סימנים לְגילו והחלקים שנדרשו לְתיקונו לא היו זמינים בסודור. הירו הוסתר במטרה למנוע את גריטתו, אבל החלקים מעולם לא הגיעו מהאי שממנו הגיע והוא נשכח. תגובתו המיידית של תומס היא לספר לַמפקח השמן, אבל הירו סבור שהוא יגרוט אותו במידה שיגלה עליו. אי לכך מבטיח תומס שלא לספר לַמפקח השמן עד שהירו יוכל לחזור להיות קטר רב תועלת.

לאחר שמצא את הירו ניגש תומס לְמוסך הקיטור סודור לְצורך תיקון בלמיו. מוסך הקיטור הוא מקום הומה ושוקק, ומתבצעות בו כל מיני סוגים שונים של עבודות. קטר אחד בשם ויקטור שוכן שָׁם, והוא אדיב ואופטימי. תיקוניו של תומס מסתיימים בהקדם, ואחר כך נכנס ספנסר לְמוסך הקיטור. ספנסר מתחיל להתרברב, אבל תומס רק מברך אותו על ניצחונו. ויקטור נוזף בספנסר על שהוא תופס מקום, עומד ומלהג. ספנסר עוזב בְּכעס רב למשמע ההתבטאות של ויקטור.

אחר כך ניגש קווין לתומס ולוויקטור בִּפזיזות. ויקטור נוזף בו על שהוא מתרוצץ לְכל עבר, ולפתע מבחין תומס בְּכמה חלקי קטרים על גבי קרון שטוח. תומס מסיים את עבודתו להיום וחוזר בהמשך כדי להוביל את החלקים להירו. ויקטור אומר שהחלקים במילא תופסים מקום, וכך תומס לוקח אותם וממהר.

תוך שהוא עוזב הוא שומע את ספנסר מאחוריו ומסתתר מיד בִּמסילה צדדית המכוסה בְּעצים. ספנסר עובר בַּמקום ואינו רואה את תומס. תומס פורק את החלקים בְּמחבואו של הירו וחוזר הביתה, ולפתע הוא מבחין שבית הקיץ החדש קרוב בְּאופן מסוכן למקום שהירו מוסתר בו. תומס יודע כי הבטיח להירו שישגיח עליו, אבל מתחיל לחשוש.

אותו לילה נמצאים כל הקטרים בַּמחסן. תומס מספר להם הכל על המירוץ ובדיוק עומד להזכיר את הירו, ולפתע מגיע המפקח השמן. המפקח השמן מודיע לַקטרים שמצפה להם עבודה קשה ורבה למחרת בַּבוקר, כך שיהיה עליהם להתעורר מוקדם. הוא מבקש מתומס שלא להתרוצץ עם קרונות כבדים ללא סיבה, מכיוון שהוא רוצה קטרים רבי תועלת ולא קטרים מקולקלים ומשובשים. הדבר גורם לתומס לחשוש אף יותר ממצבו של הירו.

למחרת בַּבוקר מוביל תומס מכונות לַאיכר מק'קול, אבל הוא רוצה לעזור להירו. פרסי מגיע ותומס מספר לו הכל. הוא מבקש מפרסי להוביל את המכונות עבורו, בזמן שהוא ניגש לעזור להירו. פרסי עושה כך ובינתיים מעתיק את קרונות הדואר שלו לתוך מסילה צדדית.

בדרכו של תומס לְמחבואו של הירו מגיע ספנסר ותוהה מדוע תומס לא עובד בַּשלוחה שלו. תומס משקר שהוא בַּדרך לַנמל וממהר מהמקום. תומס ממתין זמן מה טרם הוא חוזר לבקר את הירו. לאחר שהוא מגיע מתקינים הנהג והמסיק של תומס את החלקים החדשים על הירו. הירו מודה לו מאוד ותומס ממשיך הלאה, אלא שספנסר מגיע ומתחיל לרדוף אחריו. בְּהמשך המסילה מוצא תומס את פרסי, שהתקלקל בעת שהוביל את הסחורה לַאיכר מק'קול. ספנסר מתגרה בהם, אבל תומס מתעלם ממנו ולוקח את פרסי לְמוסך הקיטור.

בְּמוסך הקיטור מספרים תומס ופרסי לוויקטור הכל בִּדבר הירו. ויקטור תוהה מדוע תומס לא מספר לַמפקח השמן, אך הוא מבטיח לעזור. ויקטור אומר להם שמדי יום הוא יניח כמה קרונות בִּמסילה צדדית עם חלקים להירו. אלא שאותו הלילה, המפקח השמן זועם. קרונות הדואר של פרסי נעלמו בְּאופן מסתורי ואף אחד לא יודע על הימצאם. תומס מבטיח שהוא ימצא את הקרונות, אך הוא יודע שהדבר לא יאפשר לו לעזור להירו. אי לכך מספר תומס לשאר הקטרים על הירו מיד לאחר שהמפקח השמן עוזב.

למחרת בַּבוקר עובד תומס קשה, אבל ספנסר מרגל אחריו על מנת לראות מה הוא זומם. בו בזמן מגיע גורדון בִּהתגנבות ומביא חלקים נוספים להירו. תומס אסיר תודה על כך מאוד וממהר לְמוסך הקיטור. פרסי כבר תוקן, אך המפקח השמן עדיין זועם בגלל קרונות הדואר שאבדו. ויקטור אומר לתומס שהוא ישאיר לו דבר מה מאוחר יותר ושני הקטרים ממהרים מהמקום.

תומס לוקח את פרסי לבקר את הירו. פרסי חושש תחילה לגבי הירו, אבל כשהירו מחמיא לו מתיידדים השניים בהקדם. הירו מספר להם עד כמה הוא מתגעגע לחבריו ממוצאו ומתלוצץ שפניו של גורדון נראים לו לא שגרתיים כשהוא מחייך. אחר כך חוזרים תומס ופרסי הביתה. תוך שהם עוזבים משקיף עליהם ספנסר מן המסילה הצדדית, ונחוש לגלות מה הם זוממים.

למחרת יוצאים תומס ופרסי לחפש את קרונות הדואר האבודים, בְּהוראת המפקח השמן. בינתיים מנסה ספנסר להטריד את אמילי ולדלות ממנה מידע, אבל היא אומרת לו לגלות בעצמו. מרוב שספנסר כועס, הוא לא מבחין בתומס ובפרסי שעוברים על הגשר מאחוריו, כשאדוארד מגיע מהכיוון הנגדי.

הירו, שכעת מכוסה כולו ב"טלאים", מרגיש טוב יותר בְּהרבה. הירו מציין שג'יימס יגיע מחר, ופרסי מעיר איך הוא מרגיש לגבי ג'יימס וגורם להירו לצחוק לראשונה מזה שנים.

למחרת יוצאים תומס ופרסי לַמחצבה בְּחיפוש אחר קרונות הדואר. ספנסר עקב אחריהם בְּסודיות. אך לפני שהוא יכול לבצע פעולה כלשהי מגיעה מייביס ומציעה להכיר לו את המחצבה, אבל בַּפועל היא מרתיעה אותו מתומס ומפרסי בזמן שג'יימס מתגנב עם חלקים נוספים להירו. ספנסר נמצא מתחת לְמִתקן העמסה ולוחות צפחה נופלים לתוך ארובתו.

מאוחר יותר, תומס ופרסי נוטלים פחם ואמילי יוצאת להביא חלקים נוספים להירו. אדוארד והנרי עוברים כשהם גוררים את ספנסר ומביאים אותו לְמוסך הקיטור. תומס מגיע במהלך תיקוניו של ספנסר. קווין מתחיל להפיל חפצים וכך מרתיע את ספנסר וגורם לו לעצום את עיניו. תומס מתגנב מהמקום עם חלקים נוספים.

אלא שאותו לילה, המפקח השמן רותח מזעם. בית הקיץ כמעט כלל לא הושלם, ספנסר שוטט ברחבי האי, קרונות הדואר עדיין טרם נמצאו ותומס אינו עובד בַּשלוחה שלו. הירו צריך רק עוד חלק אחד לְהשלמתו, ועל כן מבטיחים שאר הקטרים לשמור על הירו עד שפרסי יביא את החלק האחרון.

למחרת בַּבוקר מסתיימים תיקוניו של ספנסר, הוא משכים קום ומחפש לראות מה תומס זומם. בדיוק אז, הוא מוצא את קרונות הדואר של פרסי בִּמסילה צדדית וצופר בְּעוצמה בְּחושבו שתומס החביא אותם. בינתיים, ג'יימס וטובי שומרים על הירו ויוצאים להגן עליו בכך שהם מרחיקים את ספנסר מהמחבוא. ספנסר נוסע בִּמהירות כשג'יימס וטובי צופרים מאחוריו, ולפתע מגיח תומס אל מול ספנסר וכך חוסם את דרכו. המפקח השמן גוער בספנסר על כך שהוא שיחק עם קרונות הדואר ומצווה עליו להשיב אותם לאלתר. ספנסר נסער ונשבע לוודא שתומס לא יתחמק מעונש.

תומס מוצא את הירו ומודיע לו שפרסי בַּדרך אליו עם החלק האחרון. השניים נרגשים עד שלפתע נשמעת צפירתו של ספנסר. תומס מעודד את הירו לברוח מספנסר בלעדיו. ספנסר מופיע תוך שהשניים בורחים. הירו חולף על פניו בִּמהירות וספנסר מופתע מאוד כשהוא רואה את הירו לראשונה. תוך שהירו נאבק על הישרדותו נופלים ממנו חלקים כגון הפנס, גוף החימום, סכי-העשן, מכסה הכיפה ולוחות הבוכנות. הירו זועק לעזרה ותומס יכול רק להפציר בו להמשיך לנסוע. לבסוף מבין הירו שאסור לו להמשיך והוא מגיע לכדי עצירה. ספנסר עולץ מתוך מחשבה שתומס יקח את הירו לְמפעל ההתכה. לפתע עובר גורדון עם רכבת האקספרס ומאתגר את ספנסר להתחרות בו. כשספנסר ממהר מהמקום מבחין תומס בִּמסילה צדדית שבה הוא יוכל להסתיר את הירו. תומס אומר לו שהכל יהיה בסדר, אבל הירו מרגיש גרוע מִתמיד.

גורדון וספנסר מתחרים אל התחנה. ספנסר מותש לאחר שהתרוצץ ברחבי האי כל היום. גורדון מנצח ומתוך הקרונות יוצאים לא אחרים מאשר המפקח השמן, הדוכס והדוכסית. תומס מגיע תוך שהשלושה גוערים בספנסר, ואומר שיסייע לספנסר להשלים את בניית בית הקיץ. הדוכס והדוכסית מאושרים, אבל ספנסר מושפל.

הירו האומלל יודע שישלחו אותו לִגריטה בעוד מועד. תומס מתחנן בפניו שלא לוותר, מאחר שהוא יודע כיצד לשפר את הכל. אותו לילה מתנצל פרסי בפני תומס על כך שהסתיר את קרונות הדואר בְּקרבה כל כך גדולה להירו, שכן הוא לא ידע באיזה מרחק הירו היה. עם זאת אומר תומס לשאר הקטרים שהוא מתכוון לעבוד כל כך קשה על בית הקיץ עד שהמפקח השמן אולי יבין את מצבו של הירו וידאג לשחזר אותו מרוב שהוא ישמח. בינתיים הוא מעודד את שאר הקטרים לבקר את הירו ולארח לו חֶברה. תומס עובד קשה מאוד ובניית בית הקיץ כמעט מסתיימת. תוך שספנסר מדבר עם הדוכס ועם הדוכסית מתגנב תומס ליידע את הירו שהכל יסתדר בקרוב. הוא בדיוק מספיק לחזור כדי להיפרד. אלא שכשתומס עוזב, ספנסר יודע לאן תומס נוסע ומה הוא עומד לעשות ומחליט לרדוף אחריו. שני הקטרים ממהרים אל התחנה ובמהרה חוצים גשר העובר מעל לְאדמת ביצות; עם זאת, חלק מהגשר שבור ואינו יכול לשאת את משקלו של ספנסר. כשספנסר חוצה נשבר הגשר מתחתיו והוא מחליק לתוך הבוץ, ותומס מבטיח לחזור ולחלץ אותו.

תומס מגיע לְתחנת נאפפורד ומנהל התחנה מתקשר לַמפקח השמן ומבקש ממנו להגיע מיד. כשהמפקח השמן מגיע עם הדוכס ועם הדוכסית, תומס מספר לו הכל על הירו. המפקח השמן אינו כועס וגם לא רוצה שהירו יגרט; למעשה, הירו הלא הוא "אדון הרכבת" הוא קטר מפורסם מאוד. הוא מבקש מתומס להביא את הירו לְמוסך הקיטור מיד. בינתיים נאלץ ספנסר להישאר במקומו, בתור עונש על כך שסירב לציית להוראת הדוכס והדוכסית שלא לזנוח את בית הקיץ.

תומס ניגש להירו לבשר לו את הבשורה הנפלאה, ושניהם מאושרים עד מאוד. תומס ופרסי מביאים את הירו לְמוסך הקיטור למחרת. ויקטור והמפקח השמן מבטיחים כי יחזור לפעול כמו חדש, ובזאת מתחיל שחזורו של הירו.

לאחר סיום העבודה על הירו נוכחים כל הקטרים, והם מתפַּעלים מרוב שהוא נראה נהדר. תומס והירו יוצאים מיד לחפש את ספנסר, שנותר תקוע במקומו למשך זמן רב מאוד. ספנסר אינו מזהה את הירו כשהוא רואה אותו. הוא נדהם לגלות שהקטר שחילץ אותו הוא כזה שספנסר ניסה לגרוט.

הקרס של רוקי מחובר אל ספנסר, והירו גורר את רוקי שמושך את ספנסר וכך מחלץ אותו מהבִּיצה. אחר כך מביא הירו את ספנסר לְמוסך הקיטור. לאחר תיקוניו של ספנסר הוא עובד עם תומס ועם הירו על בית הקיץ. כמו כן, הוא מתנצל בפניהם על התנהגותו. הדוכס והדוכסית אוהבים את בית הקיץ החדש שלהם עד מאוד.

אותו לילה מודה הירו לתומס שעל אף הכל, הוא החל לחוש געגועים רבים לְארץ מוצאו. תומס מבין זאת ומספר לַמפקח השמן, שמבטיח לטפל בכל. זמן מה מאוחר יותר מתקיימת מסיבת פְּרדה גדולה לכבוד הירו בַּנמל; המפקח השמן דאג לכך שהירו ישוב לְארצו. הקטרים נפרדים ממנו בִּצפירות והוא צופר בחזרה. טרם הוא עוזב, הוא מדבר עם תומס ועם פרסי פעם אחת אחרונה. תומס מקווה לבקר ברכבת המקומית של הירו בְּיום מן הימים, ופרסי תוהה אם הירו ישוב אי פעם. תומס מבטיח שהירו תמיד ימצא בית שני בַּאי סודור, והירו ניגש לעלות לַספינה.

דמויות

דמויות שהוצגו לראשונה

מקומות

שירים

 • סע, סע, תומס

מדבבים

הממלכה המאוחדת, אוסטרליה וניו זילנד

ארצות הברית וקנדה

טריוויה

 • על פי ראיון עם סם בארלו, "גיבור הפסים" תוכנן בַּמקור להיות ההפקה המצולמת-ממוחשבת האחרונה, בְּאופן זהה לעונה השתים עשרה של הסדרה; הסרט אף נכתב לפני המעבר לְהנפשה ממוחשבת אבל נהפך לְהפקה ממוחשבת לחלוטין לאחר תחילת העבודה על התסריט.
 • אולפני ניטרוגן פרסמו את סצנת המרדף עם הירו לַציבור והדגימו את שלושת השלבים השונים שעברה הנפשת הסרט לפני הגרסה הסופית.
 • זהו הספיישל היחיד שבו קית' ויקהאם דיבב בַּממלכה המאוחדת אבל לא בארצות הברית.
 • בְּסרט זה נרשמה תחילתם של דברים רבים:
 • ההפקה הראשונה שנעשתה כולה בְּהנפשה ממוחשבת.
 • הספיישל הראשון שהכיל פתיח מסוגנן משל עצמו במקום את פתיח סדרת הטלוויזיה.
 • הפעם הראשונה שהשלוחה של תומס מוזכרת מאז העונה התשיעית.
 • תפקיד הדיבור הראשון של הדוכס והדוכסית מבוקספורד.
 • הספיישל הראשון של שרון מילר כמפיקת מחלקת הקריאייטיב.
 • הספיישל הראשון שסופר על ידי אוסקר גומז באמריקה הלטינית.
 • הופעתה הראשונה של ארץ מוצאו של הירו (יפן). זוהי גם הופעתו הראשונה של מקום שאינו בַּממלכה המאוחדת בְּסדרת הטלוויזיה.
 • ה-DVD הראשון שהופץ בְּפורמט מסך רחב בארצות הברית.
 • הספיישל הראשון שבו דיזל 10 לא הופיע.
 • ההפקה הראשונה והיחידה בהשתתפות דייב פִּיקוֹק כבמאי הקולות.
 • הספיישל הראשון שבו סולטי לא הופיע מאז הוצג לראשונה בָּעונה השישית.
 • הופעתו הראשונה של ספנסר מאז הפרק "המשך לחלום" מהעונה האחת עשרה.
 • תפקיד הדיבור הראשון של רוקי מאז הפרק "תומס והמכונית חסרת השליטה" מהעונה האחת עשרה.
 • הופעתה הראשונה של תחנת נאפפורד בְּסרט, מאחר שהיא לא הופיעה בִּשני הספיישלים הקודמים (זולת קטע ארכיון ב"קריאה לכל הקטרים!" ובְּשיר מתוך "התגלית הגדולה").
 • הספיישל הראשון שבו הנָבָל הוא קטר קיטור (בַּמקרה הזה, ספנסר).
 • הספיישל הראשון שטרם דובב לעברית.
 • זהו הספיישל השני שבו טובי אומר משפט אחד בלבד, אחרי "התגלית הגדולה".
 • תאונתו של ספנסר בְּקו הביצות דומה לתאונת הרכבת במפגש נורווד, בה קרס גשר מתחת לְקטר. בְּניגוד לַתאונה של ספנסר, הגשר היה גשר ברזל והקטר הוביל רכבת נוסעים.
 • בדיבוב היפני של הספיישל הוסרה תמונה של פגודה בת חמש קומות.
 • על עטיפת ה-DVD הנורווגי נכתב שהספיישל נקרא "Dagens Helt" ("גיבור היום"). עם זאת, על פי הקריין וכותרות הסיום נקרא הספיישל "Skinnenes Helt" ("גיבור הפסים").
 • החל מִספיישל זה הוחלף הכיתוב OIL שעל צידי מכליות הנפט בִּתמונה של מגדל קידוח עם נפט היוצא מתוכו.
 • הגשר שבצידה השני של גבעת גורדון מופיע שוב לראשונה מאז העונה השמינית.
 • ספנסר נקלע לִשתי תאונותיו הראשונות (תחילה כשהצפחה נפלו עליו בַּמחצבה ואחר כך כשהוא נפל לתוך אדמת הבִּיצה).
 • בַּסצנה שבה ספנסר מסתכל על אמילי עוברים תומס ופרסי על הגשר כשאין קרונות מאחוריהם. עם זאת, בַּטריילרים נראית אותה סצנה, אבל תומס ופרסי מובילים קרונות שטוחים ועליהם חלקי קטרים. סביר שהסצנה בַּטריילרים הייתה גרסה שנגנזה.
 • בַּטריילר הראשון הופיעה סצנה שבה ויקטור אומר "הגעת לַמקום הנכון, ידידי". סצנה זו אינה מהסרט, אלא מהפרק "קרנקי החורק" מהעונה השלוש עשרה.
 • בַּטריילר הבריטי הראשון, קולותיהם של תומס ושל ספנסר שונים מהגרסה הסופית. זאת מכיוון שקרי שייל אמור היה לדבב את שתי הדמויות במהלך הגרסה המקורית. כמו כן, קולו של טובי הוא זה מהדיבוב האמריקאי.
 • העובדה שהירו הגיע מיפן מוזכרת בַּטריילר היפני בלבד. בַּטריילר הבריטי נאמר שהוא בסך הכל "ממקום מרוחק".
 • השיר "סע, סע, תומס" הושמע במהלך כותרות הסיום בדיבוב האמריקאי, אך לא בדיבוב הבריטי.
 • ספיישל זה מתרחש בין העונות השתים עשרה והשלוש עשרה.
 • הפתיח מאויר בְּסגנון אמנותי בעל דמיון רב לכרזות של מסילת לונדון-המזרח הצפוני (LNER).
 • בַּטריילר האמריקאי אומר סר טופְּהם הַאט "עלינו לעזור להירו תיכף ומיד" כשהוא עומד על פיגום של תא איתות. סצנה זו מעולם לא נכללה בַּסרט.
 • טים ויטנול סיפק את הקריינות לַטריילר הבריטי הראשון. לימים הצטרף ויטנול לְצוות המדבבים של הסדרה בשנת 2014 (כעבור חמש שנים).
 • זהו הספיישל האחרון שדייוויד איבס היה מעורב בְּהפקתו.
 • תזמורת כלי הנשיפה סודור מנגנת את נעימת הפתיחה של ספיישל זה בְּ"מלך המסילה" ("מלך מסילת הרכבת").
 • בַּמקור תכננה "היט אנטרטיינמנט" להוציא את הספיישל בְּפורמט Blu-ray, אך הפצה זו בוטלה מִסיבות לא ידועות.
 • לפני הגרסה היפנית הוקרן פתח דבר באורך 4 דקות המספר על קורות "סדרת הרכבות" וסדרת הטלוויזיה.
 • עד כה זהו הספיישל הממוחשב היחיד שבו שם הכותב/ת אינו מוזכר בְּכותרות הפתיחה (הקרדיט לשרון מילר ניתן בְּכותרות הסיום).
 • טובי מזכיר את מאורעות הספיישל ב"הרפתקאות גדולות בעולם הגדול" ("הרפתקאות מסביב לעולם") במהלך השיר "היכן בעולם נמצא תומס?".

שגיאות

 • חברת "היט" פרסמה בטעות שזו הייתה הפעם הראשונה שהקטרים דיברו בְּקולות משל עצמם. הפעם הראשונה הייתה בַּסרט "תומס ומסילת הקסמים". עם זאת הייתה זו הפעם הראשונה שבה אדוארד, אמילי, ספנסר, מייביס, רוקי, המפקח השמן, הדוכס והדוכסית דובבו בנפרד.
 • על העטיפה הקדמית של ה-DVD מוצג ויקטור על מסילה תקנית בִּנמל ברנדאם לצד הירו וספנסר, אך מסילות דו-רוחביות טרם שימשו בְּסודור בְּאותם ימים.
 • הפצת ה-DVD האמריקאית מציינת שהסרט בְּפורמט מסך מלא, אך בַּפועל הוא בְּמסך רחב.
 • לאחר שהקריין אומר "ספנסר דהר מהמקום", גוף קרון העזר של ג'יימס חסר.
 • שיניהם של תומס ושל פרסי חסרות כשהם מדברים בְּמגרש העיתוק. בְּאותה סצנה חסרים גם המספר והפסים האדומים של תומס.
 • כשספנסר טס על פני אדוארד, ניתן לראות כי אדוארד עובר בְּסמפור אדום.
 • ביג מיקי נראה בְּמיקומו הרגיל בִּנמל ברנדאם במהלך הספיישל, אבל כשספנסר מתגרה בתומס על שום גודלו וכוחו מופיע ביג מיקי בְּאמצע הרציף הראשי במקום בְּסמוך לַקצה. קרנקי נעדר אף הוא ממיקומו הרגיל.
 • צופרו של תומס משתנה כשהוא נוסע לאורך המסילה הישָׁנה לכיוונו של הירו. סביר שמדובר בְּניסוי עם אפקט דוֹפְּלֶר.
 • בְּסצנות הפלאשבק של הירו:
 • אף שהירו עובד ביפן, הציוד הנייד שהוא מוביל הוא ציוד בריטי.
 • אף שמסילת הרכבת הראשונה ביפן נבנתה בתקופת מייג'י מוצגת מסילה בתקופת אֶדוֹ.
 • אף שהירו נבנה בתקופת שׁוֹוָה מוצג שהוא עָבַד בתקופת אֶדוֹ.
 • כשמוסך הקיטור מוצג לראשונה נראית מייביס מחוץ אליו, אך כעבור שניות ספורות היא נמצאת בתוך המוסך ופונה לַכיוון ההפוך.
 • כשדיזל נכנס לְמוסך הקיטור הוא נכנס קדימה, אך כשהוא עוזב הוא מסתובב אף שלא ניתן לראות סובבן.
 • במהלך המירוץ האחרון בין תומס לספנסר לקראת סוף הספיישל, המסוטים לא התחלפו אבל ספנסר עדיין מצליח לעבור בין המסילות השונות.
 • כשאדוארד מדבר עם הירו בְּמחבואו השני, סך-העשן הירוק של הירו והמכסה הירוק של בוכנתו נמצאים עליו, אבל הירו איבד אותם בְּעת שברח מספנסר.
 • כשתומס מבקר את הירו לאחר שהוא עוזב את בית הקיץ, כיפתו של הירו שנפלה ממנו בַּמרדף עדיין נמצאת עליו.
 • מִסיבה לא ידועה, גברת הַאט אינה נראית כשהמפקח השמן, הדוכס והדוכסית סועדים את ארוחת הערב בְּבית משפחת הַאט.
 • כשגורדון וספנסר מתחרים, הקרון האחורי של גורדון הפוך עד שהם מגיעים לְתחנת מיית'ווייט וכשסר טופְּהם הַאט, הדוכס והדוכסית יוצאים מהקרונות.
 • הדוכס מבוקספורד אומר לספנסר ש"המפקח השמן" סיפר את כל הסיפור בדיבוב הבריטי. אלא שזה כינויו של סר טופְּהם הַאט והדוכס אינו אמור לקרוא לו כך בנוכחותו.
 • כשתומס מתנגש בִּקרונות תפוחי האדמה נמצא סמפור בְּאמצע המסילה שלידו.
 • כשהירו מוביל את ספנסר לְמוסך הקיטור, ה-#51 של הירו מפסיק לנוע תוך שהירו נוסע, כך שנדמה שהמספר נופל.
 • בְּמספר סצנות, חלק מהדמויות אינן מונפשות נכון ומתמזגות עם הקרונות. הדבר חל על:
 • דיזל ושני קרונות, כשהוא נוסע על הגשר כשהקריין אומר "ספנסר עקב אחר כל סיבוב גלגל ותנועת בוכנה של תומס".
 • קרון העזר של ספנסר וקרונות הדואר במהלך סצנת המרדף, כשהקריין אומר "ספנסר מעולם לא ראה קטר ישָׁן ומוזר כמו הירו".
 • בְּמספר סצנות, מוטות החיבור של חלק מהקטרים אינם נעים בְּעת נסיעתם. הדבר חל על:
 • הירו במהלך קטעי הפלאשבק שלו.
 • ויקטור כשהוא מוצג לראשונה.
 • רוזי כשהיא נכנסת לְמוסך הקיטור.
 • ספנסר, כשהוא עולה על המדרון במהלך המירוץ כנגד תומס.
 • כשמייביס נראית לראשונה, גלגליה הקדמיים חסרים.
 • כשמייביס מתקרבת לספנסר, היא פולטת קיטור אף שהיא קטר דיזל. הטעות חלה גם בְּמוסך הקיטור.
Advertisement