FANDOM


"קטרים אינם שוחים, הנרי - היית אמור להוביל דגים, לא לשחות איתם. היית צריך לדעת זאת."
— סר טופְּהם הַאט גוער בהנרי (תרגום חופשי)


דבר מה/משהו באוויר (באנגלית: Something in the Air) הוא הפרק החמישה עשר של העונה החמישית.

עלילה

תומס נמצא על המזח ועומד להוביל קרונות ארגזיים מלאי דגים לִנמל ברנדאם בעבור "הדג המעושן המעופף", רכבתו של הנרי. אלא שהדייגים משתמשים בְּציוד ישָׁן, ותומס מתחיל לחשוש שמא הוא יאַחֵר. אחר כך נופל עליו ארגז דגים, ובכך נשפכים דגים על כל גופו. נהגו ומסיקו צוחקים, אך תומס מרחרח את הצחנה.

מאוחר יותר הוא נוסע לאורך המסילה החופית, אך הוא מעוכב על ידי איש המניף דגל אדום. תומס עוצר והאיש מודיע לו ולצוותו בדבר מסילות שנשחקו בשל גאות גבוהה, והוא סימן את האזור המסוכן. נהגו מחליט לבדוק זאת והם יוצאים לדרכם. עד מהרה הם מגיעים לַאזור הלא-בטוח. המסילות בטוחות דיין עבור קטר קטן כמו תומס, אבל אינן יכולות לשאת משקל של קטר כבד כמו הנרי. שומר הרכבת מניח פנס אדום ליד המסילה הפגומה כאזהרה לַקטרים, ומצהיר שיבקש מן האַתָּת בַּנמל לסגור את המסילה לִתנועה.

החשיכה כבר ירדה כשתומס מגיע לִנמל ברנדאם, בעוד הנרי ממתין לו. הוא כועס על כך שתומס איחר ומפיץ ריח רע. תומס מזהיר את הנרי בדבר הסכנה, אך הנרי לא מקשיב לְאזהרותיו ומצווה על תומס לחבר את הקרונות לַרכבת. סוף סוף יוצאת "הדג המעושן המעופף" לדרכה.

בְּמשרד ההנהלה מודיע מנהל המגרש לְצוותו של תומס שהנרי לוקח את המסילה החופית, לתדהמת הנהג שכפר הודיע לַמנהל בדבר הסכנה לְקטרים גדולים. מנהל המגרש מתקשר בִּדחיפות לַאַתָּת על מנת לנתב את הנרי מחדש, אבל הנרי עובר ליד תא האיתות בְּטרם האַתָּת יכול לקבל את ההודעה, תוך ניסיון נואש לפצות על זמן אבוד. מהרגע שהנרי מגיע לַמסילה החופית, הוא מאבד את הזדמנותו לִנסיעה מהירה היות וערפל כבד יורד, והנרי ונהגו אינם יכולים לראות את המסילה שלפניהם. המסילה הפגומה כבר שקעה לחלוטין, והנרי צולל עם רכבתו לתוך הים ונעצר בְּמרחק קצר מהחוף.

למחרת הגאות גבוהה דיה בכדי לאפשר את חילוצו של הנרי מן המים עם הדגים. כשהנרי מוכנס לתוך דוברה מלאת דגים מסַפֵּר לו המפקח השמן שקטרים אמורים להוביל דגים ולא לשחות איתם, דבר שהוא אמור לדעת במילא. הנרי מוחזר לַנמל בַּדוברה לְצורך הרמתו חזרה על מסילות יבשות. קרנקי מצפה שלהנרי יהיו סיפורים "דגיים" לספר, אלא שכמה ילדים צוחקים על הנרי ומכנים אותו "לווייתן ירוק" ואחר כך "מפלץ". הדבר מרגיז את הנרי במיוחד.

לבסוף מוחזר הנרי לַמסילה, ותומס מרחם עליו. הוא מגיע על מנת לקחת את הנרי לִשטיפה. לאחר שהוא נשטף מתנצל הנרי בפני תומס על שהתנכל אליו. תומס מקבל את התנצלותו של הנרי, ואחר כך מתלוצץ איתו בדבר ריח אוויר רענן.

דמויות

מקומות

טריוויה

  • פרק זה ככל הנראה שאב השראה חלקית מסיפור כתב-העת "ריח דגי".
  • בְּפרק זה נרשמה הופעתה האחרונה של "הדג המעושן המעופף" עד הפרק "המשאלה של ויף" מהעונה השש עשרה, זולת שתי הופעות ארכיון בָּעונה השביעית.
  • ביג מיקי, איזי גומז, שתי מפרשיות, המבנה בעל האותיות LT ומטה חברת הפלדה מהסדרה "גוררות" נראים בַּפרק. אחת המפרשיות נראית עם תא הניווט של סירת דיג החסילונים ז'קלין.
  • ניתן לראות את בולסטרוד על החוף.

שגיאות

  • בדיבוב הבריטי, כשתומס אומר "איני יכול, זה הדגים!", הקיטור מתעופף קדימה, אחר כך אחורה ושוב קדימה, דבר המעיד על קטיעה ועריכה.
  • לאחר שהנרי מגיע לַערפל נעלמים מרכבתו שני קרונות ארגזיים.
  • כשהנרי מגיע לַמסילה המסומנת, המסילה הקרובה ביותר לַסלעים נקטעת.
  • בְּטרם הנרי נופל לתוך הים, בלמיו מופעלים וגלגליו מפסיקים לנוע, אך כשהוא נכנס לַים גלגליו נעים שוב, אף שצליל הבלימה עדיין מתנגן.
  • כשתומס והנרי נוסעים בְּסוף הפרק מתחיל צליל הנשיפות להתנגן זמן רב לפני שתומס מתחיל לנוע.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.