FANDOM


הולטרו (Haultraugh) הוא כפר ואתר נופש הנמצא על החוף המערבי של סודור, שאותו משמש קו הרכבת ליטל וסטרן.

היסטוריה

מקור שמו של המקום אינו ידוע בוודאות. "Traugh" משמעו "חוף חולי" או "חוף נמוך", אבל "Haul" אינו ברור. מרבית הרשויות מסכימות שמדובר כביכול בעיוות או הפשטה של שם אנושי, אך קיימת מחלוקת באשר לאדם המסוים. רוב הסיכויים ש"הול" או "האל" הוא הפשטה של "הרולד", היות ועל פי מסורת מקומית רווחת היה זה כאן שהרולד השחור, בנו של המלך גוֹדְרֶד מקהרולד, נחת בשנת 1014 כדי להשיג בחזרה את ממלכת אביו. הרולד מלך על סודור ועל מאן במשך עשרים שנה (1014-‏1034). באופן וודאי קיימת כאן שפת-ים חולית מוצקת וטובה המתאימה לירידות מספינות ארוכות, ולכן "חוף האל" (Hal's Beach) הוא פרשנות סבירה לשמו של המקום.

הכפר הוא אתר נופש נעים לעונת הקיץ עם אדמות חול טובות, נקיות ומוצקות. המקום צובר יותר ויותר פופולריות בקרב מבקרים ונופשים. עם זאת עלולה הרחצה להיות מסוכנת היות והגאות והשפל בים הסודראי עלולים להטעות. לשירות מבקרים נבנתה בריכת רחצה לאורך מזח הנמל. תחנת הרכבת בנוייה על רציף-אי עם קורת גג שבצדדיו עוברות שתי מסילות.

בולג'י נתקע מתחת לגשר השני דרומית לתחנה. לאחר שחרורו הוסב ללול תרנגולות והוצב בשדה כחצי מייל צפונית לתחנת הולטרו. דילי הברווזה התמסדה בתחנה.

בסדרת הטלוויזיה

בסדרת הטלוויזיה הופיע הולטרו בפרק "בולג'י" מהעונה השלישית בלבד. בצידה המערבי של התחנה נמצאים מסילה שנייה ומבנה. גשר בולג'י ושדה בולג'י מוצגים כשהם זה לצד זה, דרומית לתחנה.

טריוויה

  • השם נכתב בטעות "Haultreath" ("הולטרית'") בספר "אוליבר הקטר המערבי".

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.