FANDOM


"איף! איזו זוהמה!
בטח זה המקום המצחין ביותר בסודור! רק קטרים מצחינים עובדים כאן!"
ג'יימס, "הו ההשפלה", העונה הארבע עשרה (תרגום חופשי)


המזבלה של ויף אחראית על הטיפול בכל הפסולת בסודור. המזבלה הופיעה לראשונה בספיישל "הצלה מהאי מיסטי" והופיעה מעת לעת מאז.

היסטוריה ופעולות

המזבלה של ויף נמצאת בשלוחת פיל גוֹדְרֶד, בין אגם האווין וקירק מאצ'אן. מכאן מסתעפת גם שלוחת המחצבה. המזבלה מטפלת בַּאשפה בסודור תוך מיון וסילוק הפסולת בִּיעילות ובְּהתאם. בַּמתחם מצויים מספר עגורנים ומגרסות, וסר טופְּהם הַאט דורש שהאתר יראה נקי. ויף וסקראף שוכנים ועובדים כאן.

הן ויף והן סקראף אוהבים את עבודתם בַּמזבלה. עם זאת, חלק מהקטרים סולדים מהעבודה כאן עד מאוד, ובפרט גורדון שנאלץ פעם לשמור על המזבלה לְיום אחד כשוויף נשאר עם סקראף בְּמוסך הקיטור סודור בְּמהלך תיקוניו. יום ערפילי אחד הגיע ספנסר בטעות לַמזבלה וסבר שהגיע לְבית הקיץ של הדוכס והדוכסית מבוקספורד.

לילה צונן אחד בעונה השבע עשרה נאלץ פרסי לישון במזבלה של ויף, כשהסובבן במחסן הקטרים טידמת' קפא.

לימים ביקש תומס מוויף לכסותו עם פסולת על מנת להתחזות לְרוח חג המולד מהעתיד, בְּמטרה למתוח את דיזל.

קטרים

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.