FANDOM


"הידד לטעותו של דאנקן!"
קטרי המסילה הצרה (תרגום חופשי)


הפיל חסר השליטה (באנגלית: The Runaway Elephant) הוא הפרק השישה עשר של העונה השביעית.

עלילה

פארק חדש עתיד להיפתח ודאנקן נותן פקודות לִשאר הקטרים ומאיץ בהם לסיים את עבודתם. כשדאנקן מסיים את משימותיו הוא מתבקש להוביל פיל מפוסל אל הפארק, אבל יוצא בְּרשלנות ללא קרון בילום. כמו כן מתעלם דאנקן מאזהרות בִּדבר האטה ובכך מאבד שליטה ולבסוף יורד מן המסילה בַּפארק. הפיל מתעופף מהקרון לתוך האגם. תיקוניו של דאנקן מסתיימים בַּזמן לקראת הפתיחה, אך הוא מופתע לראות שהפיל עדיין נותר בַּאגם בְּשל דעה כללית חיובית על מיקומו, ודאנקן נבוך כששאר הקטרים מריעים לו על טעותו המשמחת.

דמויות

מקומות

טריוויה

שגיאות

  • כשדאנקן מגיע לאסוף את הפסל מן המסילות הצדדיות נעלמים הקרונות שהיו שָׁם קודם לכן כשהוא היה בַּתחנה. כמו כן, דאנקן מגיע מִמבוי סתום.
  • מראהו של נהגו של דאנקן משתנה בְּאחד הקטעים.
  • המסילה שמאחורי ראסטי כשדאנקן חולף לידו מובילה לתוך צמחייה.
  • כשהקריין אומר שאנשים נופפו ומכוניות צפרו נשמעים צופריהן של אליזבת ושל המכונית של סר טופְּהם הַאט, אבל הן עצמן אינן נראות כלל.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.