"צופרים מיועדים לבטיחות, לא לשעשועים!"
— סר טופְּהם הַאט (תרגום חופשי)


הצפירה החדשה של פרסי (באנגלית: Percy's New Whistle) הוא הפרק השני של העונה השמינית.

עלילה

בְּמהלך הובלת קרונות לַמחצבה מברך פֶּרסי את ארי ואת בֶּרט לשלום בצופרו. הם לועגים לְצופר הקיטור של פרסי, והוא נחוש להוכיח לשני קטרי הדיזל שצופרו טוב בדיוק כמו צופרי האוויר שלהם. בְּעוברו בַּאזור הכפרי מתרגל פרסי צפירה בְּעוצמה גבוהה. מאוחר יותר, הוא חוזר לַמחצבה ומתגנב מאחורי ארי ובֶּרט. הוא תוקע צפירה רמה בצופרו ובכך מבהיל את שני הדיזלים.

עכשיו שצופרו של פרסי עוצמתי במיוחד, הוא משתוקק להשתמש בו בשנית. כשהוא רואה את תומס בִּמסילה צדדית הוא תוקע צפירה רמה נוספת. תומס נרתע ומתנגש בִּקרונותיו למורת רוחו, אך פרסי לא מבחין בכך מרוב שהוא נהנה. מאוחר יותר, כשהוא רואה את בֶּרטי תוקע פרסי עוד צפירה רמה, ובכך בֶּרטי המבוהל סוטה מן הכביש לתוך תעלה מושלגת. בֶּרטי כועס אף הוא, אך פרסי לא יודע מכך.

אותו הערב מסביר תומס לפרסי על כל הצרות שפרסי גרם. פרסי מצטער על מעשיו, אבל כשהוא נוסע בַּאזור הכפרי למחרת הוא חָפֵץ לתקוע עוד צפירה אחת אחרונה. פרסי לא רואה אף אחד בַּסביבה, אך מה שידוע לו הוא כי טרבור מוביל מזון לְהאכלת הכבשים שעל הגבעה. צפירתו הרמה של פרסי מבהילה את טרבור, שמתדרדר לאחור ומפיל בול-עץ בְּמורד הגבעה. שלג מצטבר סביב בול-העץ, שהופך לכדור שלג גדל-ממדים ומתנגש בפרסי בְּתחתית הגבעה.

עד מהרה מביא תומס את סר טופְּהם הַאט, שגוער בפרסי על שימוש בצופרו בניגוד לתקנות. פרסי מבטיח להשמש בצופרו בעת הנכונה בלבד. למחרת משתדל פרסי לשמור על שקט. אלא שהוא מבחין בערימת שלג בצאתו ממנהרה. לאחר מכן, הוא שומע את תומס מתקרב ומשמיע צפירת אזהרה, ותומס מספיק לעצור בדיוק בזמן. סר טופְּהם הַאט משבח את פרסי, שמשתמש בצופרו בְּאופן אחראי בלבד.

דמויות

מקומות

טריוויה

 • נעשה שימוש בְּקטע ארכיון מהפרק "קטר השלג".
 • בְּגרסאות מסוימות של פרק זה מונפשות עיניו של בֶּרטי בהנפשה ממוחשבת לאחר תאונתו.
 • בַּצילומים שבהם פרסי תוקע בצופרו נעשה אפקט הקיטור בהנפשה ממוחשבת.
 • צליל צופרו של בֶּרט הוא של צופר משאית.

שגיאות

 • סולטי משמיע את צפירתו של דיזל.
 • ארי ובֶּרט רועדים לפני שפרסי מבהיל אותם בצופרו. כמו כן, פָּניו של בֶּרט רופפים.
 • בִּתחילת הפרק נקראת המחצבה בטעות "מגרש ההתכה".
 • נאמר שעגלתו של טרבור התנגשה בְּבולי-העץ, אך למעשה תא הפחם שלו התנגש בהם ואין מאחוריו עגלה.
 • גלגליו האחוריים של טרבור תקועים כשהוא מתנגש בְּבולי-העץ.
 • טרבור נוסע לאחור ללא מפעיל כשהוא נבהל מצפירתו של פרסי.
 • האדמה זזה כששני בולי-העץ מתגלגלים.
 • בול-העץ נעלם כליל כשכדור השלג מתנגש בפרסי.
 • כשפרסי מונע מתומס להתנגש בערימת השלג מכסה שלג את פיו של תומס, אך השלג נעלם בַּצילום שאחרי.
 • בְּתקריב על צופרו של פרסי כשהוא מבהיל את ארי ואת בֶּרט, פרסי ככל הנראה זז אף שהוא עצר ליד שני הדיזלים.
 • עיניו של בֶּרטי רופפות בְּתקריב עליו לאחר שהוא סטה מן הכביש.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.