FANDOM


IsraeliEngine

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.


ביבשת נמצאת תעלה שאליה נכנסות סירות דיג. ברספורד מצוי בה, והוא מסייע לפרוק את מִטעָני הסירות.

כמו כן נמצאים בַּתעלה מגרש עיתוק וכמה מבנים. ליד התעלה נמצא מגרש הקטרים הניסיוניים.

התעלה הופיעה לראשונה בַּסרט "מסע מעבר לסודור". תומס והקרונות הטורדניים שלו הגיעו אליה שלא בְּכוונה.

גלריה

TimeForaStory62

שלום, חברים! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. יהיה עליו לגשת למוסך הקיטור ולעבור תיקונים. תוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.