FANDOM


קובץ:ZeroFleetHeader.jpg

Zero Marine Bigg City (מוכר בחיבה כארובות האפס [Z-Stacks] או צי האפס [Zero Fleet]) הוא אחד משני ציי גוררות העובדים בתחומי נמל ביג סיטי. מנהיג הצי הינו קפטן אפס. במשך הסדרה משמשים ארובות האפס כאויבו של צי הכוכבים במספר תחומים כגון תחרות עסקית, ושונאים האחד את השני במידה רבה. הם מתוארים בסדרה כנבלים הראשיים במרבית הפרקים, ולעתים הם משמשים להעברת מסר לצופים על "טוב ורע". עם זאת, הם הוצגו לפעמים כחברים-איובים ואף כבני ברית של צי הכוכבים. בין המקרים האלה: מעשיו של זבדי בפרק "רוח חזקה", ושיתוף פעולתם של שני הציים למציאת הגנב בפרק "פיראט", וסלידה הדדית משותפת לבלונוז בפרק "תחמושת". ארובות האפס מבוססים על צי מורן מחברת הספנות של ניו יורק משנות העשרים. בסדרה "המגדלור של סולטי", חברי הצי הם ידידים טובים של צי הכוכבים ונקראים תמיד "צי האפס".

כל חברי הצי עוגנים ומקבלים פקודות מהקפטן במזח האפס, הנמצא בסמוך למזח הכוכבים.

חברי הצי

חברים לשעבר

טריוויה

  • ג'וני קובה היה פעם חבר של קפטן אפס, אך לאחר שנכנסו לריב ונפרדו, קפטן אפס נתן פקודות ציניות להיזהר מספינת הנווד הגנגסטרית.
  • כל חמשת חברי הצי נמכרו ל"חברת גוררות הכוכבים" (במקור "קרן גוררות הכוכבים"), ולכן זהו הצי היחיד בסדרה שבו כל הדגמים נמכרו וטופלו.
  • בפרק "פיראט" קרא טופ האט לארובות האפס "Z-Fleet" ("צי האפס").

גלריה