FANDOM


TheBrittAllcroftCompanyLogo
BrittAllcroftProductionslogo

חברת בריט אולקרופט (באנגלית: The Britt Allcroft Company) הייתה חברת הפקה עצמאית שנוסדה על ידי בריט אולקרופט. החברה החליפה את חברת סרטי קלירווטר בהפקת הסדרה "תומס הקטר וחברים" בין העונות השלישית והחמישית בטרם שונה השם ל"גוליין אנטרטיינמנט" בשנת 2000. לימים נרכשה חברה זו על ידי "היט אנטרטיינמנט". בריט אולקרופט שיקמה את החברה תחת השם "הפקות בריט אולקרופט" (Britt Allcroft Productions) בשנת 2008 ורכשה בחזרה את זיכיון "ממפי הפילון" מידי "היט אנטרטיינמנט" באותה השנה. החברה הפיקה גם את "תחנת זמן נוצץ" בשיתוף פעולה עם חברת "קווליטי פמילי אנטרטיינמנט".

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.