FANDOM


חוות היי או החווה הגבוהה (באנגלית: High Farm) היא חווה חקלאית הנמצאת דרומית לאולפסטד בשלוחת אולפסטד. בחווה נמצא רציף קטן המאפשר לרכבות לעצור על מנת לפרוק אספקה ולאסוף טובין. אליס גרה במקום.

חוות היי הופיעה בפרק "תומס ודואר יום ההולדת" מהעונה העשירית בלבד, והוזכרה בפרק "רכבת יריד השעשועים של רוזי" מהעונה השתים עשרה.

גלריה

TimeForaStory62

שלום, חברים! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. יהיה עליו לגשת למוסך הקיטור ולעבור תיקונים. תוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.