FANDOM


חיש נעלם הסולר (באנגלית: Pop Goes the Diesel) היה פרק של "ג'ק וחברת הבנייה של סודור" שבוטל.

עלילה

מקס ומונטי מסַפרים לאיזובלה שגברת ג'ני תיפטר בְּקרוב מִמכונות הקיטור לְטובת מכונות דיזל. איזובלה מנסה להתעלם מהם, אבל חוששת שמא יש צל של אמת בְּדבריהם. ערב אחד מגיע המתדלק לַמגרש עם דלק טרי וחדש.

הדלק גורם לְכל מכונות הדיזל לְהצתות מוקדמות. תחילה הם נהנים מכך, עד שהם מתקלקלים. מישהו צריך להשיג דלק נוסף ואיזובלה מסכימה לצאת, אבל רק לאחר שהיא משכנעת את מקס ואת מונטי להודות שרכבי קיטור הם הטובים ביותר.

אותו הלילה היא מודה בפני מקס ומונטי שיש שוויון בין מכונות קיטור ודיזל, וכי למרות ההבדלים ביניהן כולן משאיות בין כה וכה.

דמויות

טריוויה


TimeForaStory62

שלום, חברים! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. יהיה עליו לגשת למוסך הקיטור ולעבור תיקונים. תוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.