FANDOM


חשיבותו של פטריק (באנגלית: The Importance of Being Patrick) היה פרק של "ג'ק וחברת הבנייה של סודור" שבוטל.

עלילה

פטריק מרגיש שהוא נלקח כמובן מאליו. חברת הבנייה בונה סביב במת התזמורת הסודורית המפורסמת גן נוי שעומד להיחנך על ידי ראש העירייה למחרת. לאחר סיום העבודה מקבלת גברת ג'ני שיחת טלפון דחופה בִּדבר חורים שנמצאו בְּשביל בטון. פטריק נזכר בְּמתכון ישָׁן שלמד מאביה של גברת ג'ני לְהכנת בטון מהיר ייבוש.

פטריק ונהגו מכינים את הבטון והוא נשפך לתוך השביל. למחרת מגיע ראש העירייה כבד המשקל על מנת לחתוך את הסרט, וכשהוא עומד לדרוך על השביל נדהמים כל הנוכחים ותוהים אם ראש העירייה ישקע בשל משקלו.

בִּזכות עבודתו של פטריק, הבטון קשה כסלע ופטריק הציל את המצב.

דמויות

טריוויה

  • שמו של הפרק מהווה אזכור ל-"The Importance of Being Earnest", המחזה האחרון של אוסקר ויילד.
  • הרעיון שחברת הבנייה בונה במת תזמורת לימים מוחזר ומומש בַּפרק "פרסי ובמת התזמורת", אחד הפרקים בַּסדרה הראשית ("תומס הקטר וחברים").


TimeForaStory62

שלום, חברים! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. יהיה עליו לגשת למוסך הקיטור ולעבור תיקונים. תוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.