תומספדיה
Advertisement
תומספדיה
"מי מחזיק בשיא הקודם?"
"אני!"
— תומס וגורדון (תרגום חופשי)


טוב להיות גורדון (באנגלית: It's Good to be Gordon) הוא הפרק התשיעי של העונה העשירית.

עלילה

בוקר אביב אחד מודיע המפקח השמן לגורדון כי בְּמידה שיעמוד בְּלוח הזמנים עם רכבת האקספרס הלוך ושוב יקבע לו שיא חדש. גורדון מאושר מכך וניגש לְמפעל הפחם למלא את קרון העזר שלו. לאחר מילוי הפחם צועק מנהל המפעל ומבקש מגורדון לעצור מכיוון שהוא קיבל זה עתה את הפחם המיוחד של הנרי בְּטעות. גורדון יודע שהנרי זקוק לְפחם מיוחד, אך הוא סבור שהפחם יעזור לו לקבוע את השיא. על כן הוא מעמיד פנים שלא שמע את מנהל המפעל ועוזב כשהוא נושא את הפחם המיוחד. הנרי מגיע לְמפעל הפחם למלא את קרון העזר שלו כדי להוביל מכליות#מכליות זפת לְנאפפורד, אך המנהל מודיע לו שלא נשאר פחם מיוחד והנרי יאלץ ליטול פחם רגיל. הנרי חושש מאחר שפחם רגיל יסתום את תא הבעירה שלו וכך ימנע ממנו לייצר קיטור, אבל הוא מחליט ליטול את הפחם הרגיל שכֵּן הדבר קורה לְיום בלבד.

גורדון מתחיל לנסוע ברחבי האי במטרה לקבוע את שיאו החדש. הוא נהנה מאוד ומרגיש טוב להיות עצמו. אבל הנרי אינו בְּמיטבו שכֵּן הוא לא יכול לנסוע בִּמהירות עם מכליות הזפת הכבדות, קיטור כהה נפלט מארובתו והוא רועד. תומס רואה את הנרי וחושב שהוא נראֶה חולה מאוד. עד מהרה שומע גורדון על החולי של הנרי מפי תומס ומתחרט על נטילת הפחם המיוחד, אבל הוא ממשיך בִּקביעת השיא החדש. בהגיעו של גורדון לְמרון, הוא רואה את הנרי ממלא מים ונראֶה מסכן מאוד. גורדון חש רגשות אשם, אבל מנהל התחנה שורק והנרי מריע לגורדון העומד לקבוע שיא חדש.

גורדון עומד בזמנים, אך הוא עוצר בדיוק מחוץ לְנאפפורד וחוזר לחפש את הנרי. גורדון מוצא אותו נח ומסַפֵּר לו כי הוא נטל את הפחם המיוחד שלו. הנרי סולח לו וגורדון מציע ששניהם יחליפו בין קרונות העזר שלהם. הנרי מתודלק בפחם המיוחד ומרגיש טוב בְּהרבה בדרכם לְנאפפורד. מכיוון שגורדון איחר עם רכבת האקספרס, כולם עזבו ותומס הוא היחיד שנשאר. המפקח השמן נוסע הביתה בִּמכוניתו לשתות תה. גורדון מאוכזב מכך שלא קבע שיא חדש אבל מתעודד כשתומס מזכיר לו שהוא עדיין מחזיק בשיא הנוכחי, והחברים הטובים צוחקים.

דמויות

מקומות

טריוויה

  • על פי סדר ההפקה, פרק זה הוא השמיני של העונה העשירית.
  • היה זה הפרק הראשון שהציג:
  • שני קטרים המחליפים בין קרונות העזר שלהם. לולא ביטול הפרק "קרון הנוסעים החסר" היה זה הפרק השני שהציג זאת.
  • פניו ה"גדושים" של הנרי מאז הופעתם המקורית בעונה הראשונה.
  • היה זה הפרק האחרון שהציג:
  • בְּפרק זה מוצהרת הסיבה הלא-נכונה לכך שהנרי הזדקק לְפחם מיוחד מלכתחילה; מוצג שהפחם הרגיל גורם לו לפלוט עשן שחור מארובתו, כשהבעיה הייתה למעשה שתא הבעירה שלו היה קטן מִדַי לְפחם רגיל ומנע ממנו לייצר קיטור בְּכמויות מספקות.
  • פרק זה מעולם לא הופץ בדיבוב האמריקאי בְּמדיה ביתית.

שגיאות

  • כשהנרי אומר "הפועלים מחכים! הפועלים מחכים!" נעים מוטות החיבור שלו לאט יותר ממהירותו הכללית מאחר שמִתקן המצלמה גורר אותו מהר מִדַי.
  • דגם הפֶּרספֶּקס המקורי של הנרי ככל הנראה ניזוק בְּצידו השמאלי מלפנים. כל הקטעים שהנרי מופיע בהם צולמו תוך ניסיון להסתיר את הנזק ככל הניתן, כך שהצופה רואה רק את צידו הימני למשך הפרק. הנזק תוקן בהמשך מאחר שצידו השמאלי תקין בפרק "יום המזל של הנרי" (העונה האחת עשרה), הפרק האחרון בו שימש דגם הפֶּרספֶּקס של הנרי.

גלריה


Advertisement