FANDOM


IsraeliEngine

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.


ערך זה עוסק בסרט. ייתכן שהתכוונתם לספר, לשיר או לספר האחר.


יום הדיזלים או יומם של קטרי הדיזל (באנגלית: Day of the Diesels) הוא סרט באורך מלא של "תומס הקטר וחברים" שהופץ ב-DVD וב-Blu-ray בספטמבר 2011.

עלילה

יום אחד נוסע תומס לאורך המסילה בשמחה, עד שלפתע הוא רואה עשן כבד בשמיים. הוא מוצא את פרסי שמסייע לכבות שריפה בְּמחסן חקלאי, בזמן שהמפקח השמן משגיח על ניסיון הכיבוי. תומס מתחיל לעזור עד שבֶּל, קטר הכיבוי החדש, מגיעה להציל את המצב. לאחר כיבוי השריפה אוזלים המים של בל, ותומס ופרסי לוקחים אותה לְמוסך הקיטור. בהגיעם משבח המפקח השמן את בל על גבורתה, אבל מוסיף שהאי סודור מחייב גם אמצעי נוסף לכיבוי שריפות. בל מציעה את פלין, ועל כן מסדר המפקח השמן את ייבואו מהיבשת.

כשתומס מתחיל לבלות את כל זמנו עם בל מרגיש פרסי שתומס זנח אותו. מִסיבה כלשהי, דיזל מתנהג אליו בְּאופן נאה מהרגיל. פרסי אמור להוביל את הזרנוק של פלין לְמרכז ההצלה, אבל דיזל משכנע אותו לנסוע לְמוסך הדיזל ויקרסטאון. כשפרסי מגיע לַמפגש הוא בוחר את המסילה לְמוסך הדיזל, הגם שתומס הזהיר אותו קודם לכן שקטרי דיזל עלולים להיות זדוניים. בְּמוסך הדיזל מגיע דיזל 10 בכבודו ובעצמו כדי להעניק לפרסי כבוד מיוחד. פרסי רוצה לעזוב על מנת להוביל את הזרנוק של פלין, אך דיזל 10 אומר לו שדארט יוכל לעשות זאת במקומו. פרסי לומד על מצבו הלקוי של מוסך הדיזל. קטרי הדיזל אומרים שהם סיפרו לַמפקח השמן שמוסך הדיזל חייב תחזוקה, אך הם טוענים שהוא מקשיב רק לְקטרי קיטור. פרסי אומר להם שהוא יבקש מתומס לבקש מהמפקח השמן, מאחר שהוא תמיד מקשיב לתומס.

בינתיים מגיע פלין לַנמל והוא נוסע לְמוסך הקיטור. כשפרסי מוצא את תומס בְּמוסך הקיטור מסתכלים כל הנוכחים על פלין בהשתאות. פרסי מנסה לספר לתומס בדבר מוסך הדיזל, אבל תומס קוטע אותו ואומר לו שהמפקח השמן ביקש ממנו להכיר לפלין את סביבת האי, ותומס ניגש לכבאית החדשה. פרסי נוסע לְמחסן טידמת' בעצב רב.

למחרת חוזר פרסי לְמוסך הדיזל ומבין שאין בו עגורן מתפקד. העגורן הרגיל, הפי הוּק, אינו כשיר מִכבר. פרסי עוזב על מנת לחפש את תומס, אבל תומס לא נמצא כשפרסי מגיע לְמוסך הקיטור. עם זאת, קווין נמצא שָׁם, ופרסי מספר לו הכל על מוסך הדיזל ואומר לו שאם קווין היה מגיע לשם, דיזל 10 היה מכתיר אותו "גיבור". אחר כך מגיע תומס ומודיע לפרסי שהזרנוק של פלין חסר. פרסי מנסה שוב לספר לתומס על מוסך הדיזל, אבל תומס ניגש לדבר עם ויקטור. פרסי מחפש את הזרנוק בְּכל האי, אבל החשיכה יורדת ופרסי חוזר לְמחסן טידמת'. שָׁם, הוא רואה שפלין תפס את מקומו. פרסי עצוב מכך והוא נוסע לְמוסך הקיטור. שָׁם, הוא מודיע לקווין שהוא יוביל אותו לְמוסך הדיזל, והם יוצאים לדרך בְּטרם קווין יכול לומר דבר. דיזל 10 מאושר מאוד מכך שיש עגורן חדש במוסך, והודות לכך מתפנה האזור במהרה מערימות הפסולת הרבות שהצטברו בו.

דיזל 10 שואל את פרסי אם הוא ביקש מתומס לספר לַמפקח השמן על מצבו הלקוי של מוסך הדיזל. פרסי אומר לו שהוא לא סיפר, אבל כן יעשה זאת. דיזל 10 אומר שפרסי צריך להביא את תומס לְמוסך הדיזל על מנת להסב את מלוא תשומת ליבו. פרסי מסכים בְּהיסוס ומבלה את הלילה בְּמוסך הדיזל.

למחרת מגיע פרסי לנאפפורד, אך מתברר לו שתומס מחפש אותו. אחר כך מגיע תומס ושואל את פרסי היכן הוא היה. פרסי אומר לו, אבל לפני שכולם יכולים לומר מילה מגיע גורדון ומודיע על היעלמו של קווין. פרסי מספר לכולם שקווין בְּמוסך הדיזל ותומס שואל אם ויקטור מודע לכך. פרסי מודה שוויקטור לא מודע ותומס אומר לו שעליו ליידע את ויקטור מיד.

בינתיים משַׂחֵק קווין עם הפי הוּק בְּמוסך הדיזל עד שדיזל 10 מגיע ושם קץ לכך. בְּמוסך הקיטור מספר פרסי לכולם בדבר מוסך הדיזל, אבל תומס עדיין לא מקשיב. אי לכך מספר פרסי לתומס שעליו לאסוף את קווין מִמוסך הדיזל. ויקטור ניגש בְּזעם רב לספר לַמפקח השמן מה קרה לאחרונה.

פרסי חוזר לספר לדיזל 10 שתומס יגיע בקרוב ושוויקטור עזב את מוסך הקיטור. דיזל 10 אומר שפרסי יוביל את קטרי הדיזל לְמוסך הקיטור על מנת שישתלטו עליו, ושרק אז יקשיב להם המפקח השמן. תומס נכנס ודיזל 10 אומר לו שדֶן ודארט "יטפלו" בו. אחר כך מבקש דֶן מתומס לגשת לַמחסן האחורי, והוא עושה זאת בְּהיסוס. דיזל 10 נוקש עם צבת הריסוק שלו ובכך מייצר גצים שנופלים על ניירות מכוסי שֶׁמן, אם כי דיזל 10 ושאר הדיזלים לא מבחינים בכך.

פרסי מוביל את קטרי הדיזל לְמוסך הקיטור, ודיזל 10 בוגד בפרסי בהגיעם ומכריז שהדיזלים לא יחזירו את מוסך הקיטור. פרסי המבועת גילה שדיזל 10 לא באמת התיידד איתו, אלא ניצֵל אותו כל אותו הזמן על מנת להשתלט על מוסך הקיטור. פרסי צופה בְּקטרי הדיזל כשהם מתרוצצים כמטורפים בְּשטח המוסך. פרסי חוזר לְמוסך הדיזל כדי לחפש את תומס, אבל רואה תחילה ששריפה פרצה בַּמחסן הראשי. פרסי ממהר לְמרכז ההצלה כדי להזעיק את פלין ואת בל, אך בל מזכירה לו שהזרנוק של פלין עדיין חסר. פרסי לוקח בחשבון את העובדה שקטרי הדיזל רימו אותו וחושב שהזרנוק עדיין נמצא בְּמוסך הדיזל. אי לכך יוצאים שלושתם להציל את תומס, את קווין ואת מוסך הדיזל.

הם מגיעים לַמחסן האחורי ומוצאים את דֶן ואת דארט שמחזיקים את תומס ואת קווין כבני ערובה. פרסי שואל היכן הזרנוק של פלין ודארט עונה לו שהזרנוק נמצא בַּפסולת. בל ופלין ניגשים למצוא את הזרנוק ולטפל בַּשריפה בעוד פרסי מצווה על דֶן ועל דארט לשחרר את תומס, אבל הם בורחים בַּרגע שפרסי מסביר להם שהם יתפחמו אם מוסך הדיזל ישרף כליל. בכך מתאפשר לפרסי לשחרר את תומס ואת קווין.

לאחר שחרורם של תומס ושל קווין ניגשים פרסי ותומס לַמחסן הקדמי וצופים בפלין ובֵּל בְּעת כיבוי השריפה. עכשיו שמוסך הקיטור בטוח, אם כי בְּמצב גרוע מהקודם, מכַנסים תומס ופרסי את חבריהם כדי להחזיר את מוסך הקיטור לידיהם. קטרי הקיטור מבטיחים לסייע לַדיזלים בתנאי שהם יחזירו את מוסך הקיטור. בְּטרם ניתן לעשות דבר מגיע המפקח השמן, וויקטור חוזר ורואה את הנזק שנגרם לְמוסך הקיטור. המפקח השמן הזועם גוער בדיזל 10 ומצווה עליו לתקן את כל הנזקים שגרם. פרסי, תומס וקווין מסבירים לַמפקח השמן שקטרי הדיזל עצובים מאחר שמוסך הדיזל מוזנח ומזוהם. אחר כך מתוודה המפקח השמן שהוא אמנם תכנן לשחזר את מוסך הדיזל כל אותו הזמן, אבל נדרש לכך זמן רב.

במהרה עובדים קטרי הקיטור והדיזל בצוותא על שחזור מוסך הדיזל. בְּטקס הפתיחה מצהיר המפקח השמן שמוסך הדיזל החדש מיוחד, היות והוא מהווה עדות לְמה שקורה כשקטרים רבי תועלת עובדים בצוותא. עוד הוא מוסיף שהוא גאה מאוד בְּכל קטריו. פרסי עוצר ליד תומס ואומר לו שהוא גאה ומרגיש מיוחד כשהוא נמצא איתו, ותומס עונה לו כנ"ל. שני החברים הטובים צוחקים ביחד.

דמויות

דמויות שהוצגו לראשונה

מקומות

מדבבים

הממלכה המאוחדת, אוסטרליה וניו זילנד

ארצות הברית וקנדה

טריוויה

 • שמו הזמני של הסרט באנגלית היה "Charge of the Steam Brigade" (מילולית: "הסתערות חטיבת [קטרי] הקיטור").
 • זהו הספיישל היחיד בהשתתפות רופרט דגאס בְּצוות המדבבים, והיחיד בהשתתפות בן סמול בְּתפקיד סטנלי בַּדיבוב האמריקאי.
 • נהגו של תומס נקרא בסרט זה בוב.
 • ספיישל זה מתרחש בין העונות הארבע עשרה והחמש עשרה. עם זאת, הוא יצא לאחר העונה החמש עשרה מִסיבה לא ידועה.
 • ספיישל זה הוקרן בְּבתי קולנוע מובחרים בַּממלכה המאוחדת ובארצות הברית. זהו הספיישל הראשון שהוקרן בְּפורמט IMAX.
 • בְּסרט זה נרשמה הפעם השנייה שבה תומס ופרסי עזרו לכבות שריפה, אחרי הפרק "תומס, פרסי ואולד סלואו קואוץ'" מהעונה החמישית.
 • לפני הגרסה היפנית הוקרנו שתי דקות מתוך סוף הסרט "הצלה מהאי מיסטי".
 • פיטר הרטשורן הצטרף לאביו רוברט בְּהלחנת הפסקול.
 • זהו הספיישל היחיד שהופץ ב-Blu-ray בַּממלכה המאוחדת.
 • בְּסרט זה נרשמה תחילתם של מספר דברים:
 • בְּסרט זה נרשם גם סופם של מספר דברים:
 • בַּטריילר הבריטי מדברת בל בְּמבטאה האמריקאי.
 • החל מִספיישל זה, לסולטי יש את צליל הצופר של דרק.
 • עיבודים שונים לַנעימה ששימשה עבור פרסי בין העונות השמינית והשתים עשרה נשמעים במהלך הסרט.

שגיאות

 • כשתומס נוסע לאורך המסילה בִּתחילת הספיישל, השמיים אינם מעוננים, אך עננים מופיעים לפתע בדיוק לאחר שתומס מבחין בֶּעשן השחור ועוצר ליד פרסי כדי להילחם בַּשריפה.
 • נאמר שתומס ופרסי חוברו אל בל, אבל שלושתם נמצאים על מסילות שונות.
 • כשפרסי נכנס לְמוסך הקיטור כשתומס ובל נמצאים בו, גלגליו של פרסי מסתובבים לאט יותר ממנו.
 • כשגורדון, ג'יימס וטובי מצטרפים לשאר קטרי הקיטור כשהם מסתערים על קטרי הדיזל, המסוטים מתחלפים מהר מדי.
 • כשפרסי יוצא מִמוסך הקיטור עם קווין, הקרון השטוח אינו מונפש נכון.
 • בתחנת ולזוורת', חלק מהקרונות הושארו על המסוטים לאחר שהועתקו.
 • נהגו של תומס מתחלף בסצנת השריפה.
 • כשדֶן ודארט מופיעים לראשונה, הם מופיעים משום מקום.
 • מייקל ברנדון לא קיבל קרדיט על דיבובו של דיזל בדיבוב האמריקאי.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.