FANDOM


יער הגשם קורנדה (באנגלית: Kuranda Rainforest) הוא יער גשם באוסטרליה.

היסטוריה

"תומס הקטר וחברים"

בְּמהלך ביקורו באוסטרליה סיפק תומס מזון לְעיירה גבוהה בֶּהרים, ולפתע הוא התיידד עם טאמיקה ועם השומרת ג'יל ולמד שבַּיער חיים מגוון בעלי חיים שונים. אותו היום פרצה שריפה בַּיער, ובִזכות מאמצי הגבורה של תומס נצלו כל בעלי החיים והשריפה כובתה בִּמהרה.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.