FANDOM


כפר הדיג נורמבי (באנגלית: Norramby Fishing Village) הוא מקור האספקה העיקרי של דגים טריים בסודור, שאותם דגים בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות. הכפר מופיע החל מהעונה החמישית.

היסטוריה ופעולות

כפר הדיג מספק את מִטעָני הדגים המובלים לִנמל ברנדאם, משָׁם הם נשלחים לַיבשת. אספקת הדגים המקומית של סודור מגיעה מכאן אף היא. המזח, פונדק סודור ורציף קטן לִפריקת משא נמצאים בְּקרבת מקום. הרכבת "הדג המעושן המעופף" הנסחבת על ידי הנרי מובילה לפעמים אספקת דגים נוספת מִכפר הדיג שנשלחת אף היא לַיבשת, לצד אספקת הדגים מנמל ברנדאם. בַּעונה החמישית היה בַּכפר מחסן קטרים דו-מסילתי, אבל החל מהעונה השביעית הוסרה המסילה השנייה.

פעם המתין תומס לְהעמסת דגים שנתפסו בִּתחילת הבוקר, שאמורים היו להגיע לִנמל ברנדאם ומשָׁם לַיבשת באמצעות "הדג המעושן המעופף". הדגיים השתמשו בְּציוד ישָׁן והעבודה התעכבה. עגורן ישָׁן התקלקל ובכך נפל על תומס ארגז דגים. הרכבת עוכבה אף יותר עבור הנרי, שהמתין להוביל את "הדג המעושן המעופף" לַיבשת. עם זאת הצליח תומס להביא את הרכבת ליעדה בְּהקדם.

טריוויה

  • החל מהעונה החמש עשרה הוסר הרֶבֶד שהיה מתחת לַמסילות, מאחר שהן בנויות בתוך הבטון.
  • מחסן הקטרים מוצג כיום בְּפארק דרייטון מנור.
  • בַּספר "מסעי עם תומס הקטר" (אנ') נכתב שכפר הדיג נמצא בְּסאדרי. עם זאת, בְּשל אופיו של סודור בְּתור אי, לא מן הנמנע שיש כפרי דיג נוספים.
  • בַּפרק "באושר ובעושר" הופיע בולסטרוד בִּכפר הדיג ללא פָּנים ומנגנון עיניים.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.