לאלפִי יש סוד או הסוד של אלפִי (באנגלית: Alfie Has a Secret) היה פרק של "ג'ק וחברת הבנייה של סודור" שבוטל.

עלילה

מעבר חדש נבנה בְּבית הספר. ג'ק מופתע לראות את אלפִי, כי הרי אין צורך בְּחפירת תעלות. אלפִי נמנע מלסַפֵּר לג'ק או לאיזובלה על מהות תפקידו. בְּמהלך היום רואים ג'ק ואיזובלה שאלפִי קודח ולאחר מכן חופר תעלה לרוחב הכביש. אחר כך מניח אלפִי צינור בַּתעלה ומציב שלט קטן ועליו דמותו של קיפוד.

אלפִי בנה מעבר לַקיפודים בִּזמן שג'ק ואיזובלה בנו אחד לַילדים. כעת יוכלו כולם לחצות את הכביש בְּבטחה.

דמויות


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.