FANDOM


לא ניתן/אינך יכול לנצח (באנגלית: You Can't Win) הוא הפרק הרביעי של העונה הרביעית.

עלילה

דיוק אינו מרגיש טוב וזקוק לִמנוחה. בזמן שצוותו מנקה את צינורותיו מגיע סטיוארט ושואל אותו בִּצחוק אם הוא "קְצַר נשיפה", אבל דיוק עונה שזו תחזוקה שגרתית. אלא שסטיוארט מציע שהוא ופלקון יאלצו אותו להמשיך לעבוד לְמקרה שיהיו לו תקלות. דיוק מתעלם ממנו ומתחיל לעזוב.

אותו הערב, דיוק אינו יכול להמשיך לכעוס יותר ומתחיל להסיע את נוסעיו הביתה. רוב המסע מתחיל ללא תקלות עד שהם מגיעים לְגבעה, וקיטור מתחיל לדלוף מִשסתומיו בִּשריקה. דיוק מתקשה אבל מצליח להגיע לַתחנה על כל פנים. פלקון וסטיוארט מגיעים לְעזרתו. אחר כך מתפצלים שלושת הקטרים בַּתחנה הבאה כדי שפלקון יוכל להוביל את רכבתו של דיוק לַנמל, דבר שיאפשר לדיוק ולסטיוארט להחזיר את רכבתו של פלקון הביתה.

סטיוארט מאושר ומתרברב שהוא יוכל להציל את דיוק מִכל צרה אפשרית, אך הקיטור של דיוק לא אזל לחלוטין והוא משקיע מאמץ רב, חרף הרעש הנורא מִשסתומיו. דיוק ונהגו מתחילים להתנשף בַּרגע שהם מגיעים לַגבעה. לאחר הגיעם לְתחנת המסוף חושב ילד שהרכבת אינה זקוקה לִשני קטרים, אבל אביו מסביר לו שדיוק הצטרך לעזור לסטיוארט כתוצאה מהתקלקלות. סטיוארט נזעם ומתגונן מאחורי ענן קיטור. אחר כך מקנטר דיוק את סטיוארט ואומר לו שלא היה טעם וכי לא ניתן לנצח.

דמויות

מקומות

טריוויה

  • פרק זה מבוסס על הסיפור בעל אותו השם מהספר "דיוק הקטר האבוד", מספרי "סדרת הרכבות".
  • קטעי מאחורי הקלעים של הפרק צולמו בשנת 1994 במסגרת קטע על "תומס הקטר וחברים" בַּתוכנית האוסטרלית "60 דקות" של רשת WIN.
  • זהו הפרק היחיד המבוסס על סיפור מתוך "דיוק הקטר האבוד" שלא סופָּר על ידי תומס לשאר קטרי הרוחב התקני.
  • זהו הפרק הראשון שבו קטרי רוחב תקני אינם מדברים כלל.
  • סטיוארט צועק "פידלסטיקס!" לקראת סוף הפרק, במקום המילה שנאמרה בַּספר המקורי. הדבר ככל הנראה נעשה על מנת להימנע מִביקורת שלילית על רמיזות לְשפה גסה בַּסדרה.

שגיאות

  • כשסטיוארט מתחבר אל דיוק, דיוק עוטה את פָּניו של פלקון.
  • בתחילת הפרק משמיע סטיוארט את צליל הצפירה של רנייאס. הדבר קורה שוב כשסטיוארט ודיוק יוצאים מהתחנה.
  • הקריין אומר שסטיוארט לקח את רכבתו של פלקון כשדיוק היה מחובר מאחוריו. אלא שדיוק עדיין היה מחובר לרכבתו שלו. כמו כן נאמר שדיוק היה מחובר ממאחור כשבַּפועל הוא היה מחובר בְּחזית הרכבת עם סטיוארט מלפניו.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.