FANDOM


IsraeliEngine

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.


מגרש המשא ברידלינגטון (באנגלית: Bridlington Goods Yard) הוא מגרש עיתוק ביבשת, המנוהל בידי קטרי עיתוק דיזל. מפעל הפלדה מבצע משלוחים למגרש.

טריוויה

  • מגרש המשא ברידלינגטון נוצר באמצעות הסֶט של מגרש מופע הרכבת הגדול, כאשר העיירה, הטירה והעצים שהקיפו את המגרש הוסרו. כמו כן בוצעו שינויים נוספים.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.