"ובכן, הם תיקנו לי את הצינורות, אך הם אפילו לא בדקו לי את הבלמים! המונים! הגלגלים החורקים..."
"הכל בעיתו ובזמנו, הנרי."
— הנרי ואמילי (תרגום חופשי)


מה נסגר/מה הבעיה עם הנרי? (באנגלית: ?What's the Matter with Henry) הוא הפרק השישי של העונה השביעית.

עלילה

יום עמוס נוסף הגיע לְסיומו וכל הקטרים שמחים, זולת הנרי שמרגיש "חולה" גם הפעם. הוא מתלונן שהדוּד שלו "רוטן". תומס מתגרה בו על כך, אך הנרי מקונן בְּזעם על כך שלא אכפת לתומס ממנו ועוזב. אמילי מבחינה בְּשלולית מים היכן שהנרי עמד.

למחרת בַּבוקר מבקש המפקח השמן מהנרי, מתומס ומפרסי לאסוף קרונות פחם ולהובילם לַנמל. שני קטרי המכלים עוזבים בִּמהירות, אך הנרי עדיין מרגיש שלא בְּקו הבריאות. חרף זאת, "קטרים רבי תועלת אינם מתלוננים", ועל כן הוא מנסה לנוע כך או כך, מתוך חשש שמא לַמפקח השמן לא יהיה אכפת אם הנרי שוב "חולה".

הנרי עדיין מותיר אחריו שובל מים בְּעת נסיעתו, ואמילי דואגת אף יותר. פרסי ותומס ממשיכים להתגרות בהנרי, מתוך מחשבה שהוא סתם מתעצל. הם מגבשים תוכנית בהגיעם לְמפעל הפחם לפני הנרי. תומס משקר לַמנהל שהנרי רוצה להוביל קרונות רבים מאוד. המנהל המסכים. בינתיים מיידעת אמילי את המפקח השמן בִּדבר בעייתו של הנרי, והוא שולח אותה לחפש אחריו.

הנרי מגיע לְמפעל הפחם ומזדעזע לראות את שורת הקרונות הארוכה שהשאירו תומס ופרסי. אלא שהוא עדיין חייב להוביל את הקרונות, ועל כן הוא יוצא לדרך וסוחב בְּכל כוחותיו. עם זאת, הקרונות כבדים מדי והנרי נעצר בְּאמצע המסילה. אמילי עוצרת ליד הנרי ורואָה שהוא זקוק לְעזרה. אי לכך, היא מחליפה מסילה ומתחברת אל הנרי תוך שנהגו מנתק את הקרונות. השניים יוצאים לְכיוון הנמל.

בְּהגיעם, המפקח השמן משבח את אמילי ואומר להנרי שהיה אמיץ מצידו לקחת את הקרונות למרות היותו לקוי. תומס ופרסי מתביישים ומתנצלים בפני הנרי על שלא האמינו לו. המפקח השמן שולח את תומס ואת פרסי לאסוף את רכבתו של הנרי.

תיקוניו של הנרי מסתיימים והוא חוזר לַעבודה עד מהרה, אך הוא מקונן בפני אמילי שהפועלים לא בדקו את בלמיו, את מוניו או את גלגליו החורקים. אמילי רק צוחקת ומבטיחה לו שהכל יתוקן בְּעיתו.

דמויות

מקומות

טריוויה

 • על פי סדר ההפקה, פרק זה הוא החמישי של העונה השביעית.
 • נעשה שימוש בְּקטע ארכיון מהופך מהפרק "הנרי והפיל".
 • מנהל מפעל הפחם מדבר בדיבוב היפני.
 • בְּפרק זה נרשמה הפעם היחידה שהנרי דיבר בָּעונה השביעית.
 • בדיבוב הבריטי עם הפסקול המקורי מתנגן עיבוד לנעימתו של הנרי מהעונה הראשונה כשהוא מוביל את הקרונות וכשאמילי עוזרת לו.
 • כשהנרי יוצא מִמִפעל הפחם נראים בִּשני צדדיו מבנה אפור ומבנה גדול וחוּם מהסדרה "גוררות".

שגיאות

 • בְּשידור הפרק בְּמסגרת סדרת הביניים ניתן בטעות קרדיט ללי פרסמן על כתיבתו.
 • קצהו של הסֶט נראֶה כשהנרי נוסע בְּטרם פרסי ותומס חולפים לידו.
 • קצהו של הסֶט נראֶה כשהנרי מגיע לְמפעל הפחם וכשהוא עוצר בְּאמצע המסילה. כך גם כשאמילי עוצרת ליד הנרי בַּסצנה השנייה.
 • בַּתקריב על תומס העצוב נראות טביעות אצבע על הדוּד של הנרי.
 • הנרי משמיע את צפירתו של ג'יימס בצאתו מהמחסן.
 • צינור הבלימה של תומס עקום בְּחלק מן הצילומים.
 • אין פנס אחורי על קרון הבילום של הנרי כשהוא מגיע לְמפעל הפחם, אבל פנס מופיע כשהנרי מוביל את הרכבת.
 • כשנהגו של הנרי אומר "עדיין, עלינו לקחת [את הקרונות]" נראֶה מעט צבע כחול בתוך תא הנהג שלו.
 • הקריין אומר שאמילי והנרי "התנשפו" לתוך הנמל, אך הקיטור של הנרי אזל.
 • בְּמהלך השיחה בין אמילי והנרי בְּוולזוורת', המסילות שעליהן הם נמצאים נגמרות בתוך הצמחייה.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.