FANDOM


מוסך הדיזל ויק(א)רסטאון (באנגלית: Vicarstown Dieselworks) הוא בית מלאכה לתחזוקת קטרי דיזל. זהו מקבילם של קטרי הדיזל למוסך הקיטור סודור. מוסך הדיזל נמצא באזור דמוי מִדבָּר, במרחק מה מוויקרסטאון. כשהוצג לראשונה, מוסך הדיזל היה רעוע וממורטט עם ציוד מקולקל ולוקה בחסר. לאחר ששריפה פרצה במבנה הראשי נבנה המוסך מחדש. במוסך הדיזל שוכנים דיזל 10, דֶן ודארט.

סמליל החברה הוא תמונה של קטר דיזל הדומה לסוגו של דֶן. הסמליל צבוע על צידיהם של דֶן ושל דארט.

בעונה התשע עשרה הוצג שהמחסן הקטן המשמש כהרחבה למבנה הראשי מכיל בית התכה גדול, בו מתבצעים התכה ושימוש חוזר של כל החלקים השבורים למטרות ייצור חלקים חדשים.

ציוד

מוסך הדיזל מכיל את הציוד להלן:

  • סובבן מתרומם
  • עגורן בשם הפי הוּק
  • ג'קים
  • מחלקת התכה
  • מחסן לקטרי הדיזל, עם חמש מסילות ועם סובבן
  • מחסן מיוחד לדיזל 10
  • כליבת ענק

טריוויה

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.