FANDOM


מועצת הפחם הלאומית או הוועדה הלאומית לפחם (באנגלית: National Coal Board; ראשי תיבות: .N.C.B) היא גוף שמכר שני קטרי דיזל ישנים של חברת "האנסלט" למסילת סקארלווי בעבור חלקים לבנייתו של פְרֶד. למועצת הפחם היה גם קרון משא בתחילת דרכה של המסילה הצפון-מערבית.

ציוד נייד

גלריה

קישור חיצוני