תומספדיה
Advertisement
תומספדיה

מחסן הקטרים טידמ(ו)ת' (באנגלית: Tidmouth Sheds) הוא הקרפיף הראשי של הרכבת הצפון-מערבית, הנמצא בטידמת'. בְּ"סדרת הרכבות" מוצג המחסן כבעל שלוש או ארבע מסילות המובילות לתוכו (לא הייתה אחידות בין איורי הספרים), אך בִּספרים חדשים יותר הוא תוּאר כקרפיף בעל שנים עשר מקומות הבנוי סביב סובבן. מאורעות שונים התרחשו בַּמחסן, כגון שביתת הקטרים הגדולים והעימות בינם לבין דאק ודיזל.

היסטוריה

בְּסדרת הטלוויזיה הוחלף המחסן על ידי קרפיף מעוגל בעל שישה מקומות וסובבן חיצוני בְּקדמתו. בְּדרך כלל ישֵׁנים בו תומס, גורדון, ג'יימס, פרסי ואמילי, אם כי לפעמים שוהים בו גם קטרים אחרים. בעבר אוחסנו בו אדוארד, הנרי ודאק - השניים הראשונים עזבו את המחסן על מנת להשתכן בִּמקומות אחרים לטובת ניה ורֶבֶּקה, אם כי אדוארד והנרי עדיין שוהים בו מעת לעת. דאק שהה בַּמחסן פעמיים לפחות מאז עזיבתו. המחסן הופיע בְּכל העונות ובְּכל הספיישלים של "תומס הקטר וחברים".

בְּמהלך הסרט "תומס ומסילת הקסמים" תוחזק צידו השמאלי של המחסן בשל עבודות שדרוג ברכבת. בַּסרט "קריאה לכל הקטרים!" ("תומס מיישב מחלוקות") נהרס המחסן ונבנה מחדש בְּסגנון אדריכלי חדש ועם מקום נוסף לאמילי. דיזל, ארי ובֶּרט הופקדו על הבנייה, אבל תומס סיכל את תוכניתם בְּניסיון לנקום בהם על התנהגותם הלא-נאותה קודם לכן. תומס לא ידע שהדיזלים הובילו חומרי בניין לַמחסן החדש, ובכך נאלצו קטרי הקיטור לישון בִּמקומות אחרים. לאחר סיום העבודות הצטרפה אמילי לַצוות בְּמחסן טידמת'.

פעם קפא הסובבן בשל מזג האוויר הצונן, ובכך גורדון נלכד בַּמחסן עד שהסובבן תוקן. לימים פתח צוות הקיטור בִּשביתה בכך שסירבו לצאת מהמחסן עד שהותר לַמפקח השמן להישאר בְּסודור; עם זאת היה מדובר בְּאי-הבנה, היות וסר טופְּהם כלל לא התכוון לעזוב.

זמן מה מאוחר יותר התנגש ג'יימס בַּקיר האחורי של המחסן לאחר שבלמיו התקלקלו. כעבור שבוע תוקן המחסן וכל הקטרים חזרו, אלא שאדוארד בחר לעבור לְמחסן ולזוורת' לצמיתות עם פיליפ בשל הקרבה לשלוחה שלו. זמן מה לאחר מכן עזב הנרי על מנת לגור בְּמחסן ויקרסטאון יחד עם רוזי.

טריוויה

 • המחסן החדש מן הספרים החדשים היה קיים מאז 1953, היות ובַּספר "מסיבת חג המולד של תומס" הוזכר מחסן הקטרים החדש, ולדברי הכומר ו. אודרי בַּספר "האי סודור: העם, ההיסטוריה והרכבות", מחסן זה היה המדויק ביותר והמחסן הישָׁן ששימש עד הספר "ג'יימס וקטרי הדיזל" לא היה אחיד.
 • בְּ"סדרת הרכבות" נמצא הסובבן בתוך המחסן, ומתחת לְכל הסככות נמצאים בורוֹת אפר.
 • לימים נהפך המחסן לְקרפיף מעוגל הדומה לְקרפיף בארו היל (Barrow Hill Roundhouse), המשמש כיום כמוזיאון רכבת.
 • הגם שהקטרים ככל הנראה משתמשים בַּמקומות בְּאופן אקראי, בְּחלק מהפרקים והספיישלים מסודרים הקטרים בַּמחסן בְּדרך כלל בְּסדר מסוים. סדרים אלה (מימין לשמאל) הם:
 • בְּמספר פרקים מהעונה השבע עשרה; שלושת הקטרים הגדולים (הנרי, גורדון וג'יימס) בַּצד הימני ובְּסדר אקראי, תומס ופרסי בַּמרכז, אמילי ואדוארד בַּצד השמאלי.
 • ב"סיפור האמיצים" ("סיפור על אומץ") ובפרקים "האח"ם של ספנסר", "עוזרים להירו" ו"פיליפ יוצא להצלה", הסדר היה; אדוארד, הנרי, אמילי, גורדון, ג'יימס, תומס ופרסי, אם כי הנרי ואדוארד התחלפו ב"פיליפ יוצא להצלה".
 • בָּעונות העשרים - העשרים ואחת (זולת "שלושה קטרים וטרול", הספיישל "המירוץ הגדול" ו"קרנקי בקצה המסילה"), הסדר היה; הנרי, גורדון, אדוארד, ג'יימס, תומס, פרסי ואמילי.
 • החל מהסרט "הרפתקאות גדולות בעולם הגדול" ("הרפתקאות מסביב לעולם") ומהעונה העשרים ושתיים הושאר הסדר כפי שהיה בָּעונה העשרים, אך רֶבֶּקה החליפה את הנרי וניה את אדוארד, ועל כן הסדר הוא; רֶבֶּקה, גורדון, ניה, ג'יימס, תומס, פרסי ואמילי.
 • מחסן הקטרים טידמת' עבר מספר שינויים במרוצת השנים:
 • סידורי המסילות והמגרשים סביב המחסן השתנו בְּכל הפעמים.
 • העונה השלישית בלבד:
 • "תומס ומסילת הקסמים":
 • המחסן הופיע בְּעיצוב אדריכלי חדש וגבוה יותר.
 • "קריאה לכל הקטרים!":
 • המחסן נהרס ונבנה מחדש ונוסף לו מקום שביעי.
 • אוטמי המסילה שהיו בְּכל הסככות הוסרו.
 • היישון החיצוני הוסר.
 • חלק מהעיירה הוצב מאחורי המחסן.
 • אוטמי המסילה שבתוך המחסן הופיעו בִּתמונות פרסומיות בלבד.
 • סידור המסילות נהיה אחיד.
 • היישון החיצוני הוחזר.
 • העונה השבע עשרה:
 • העיירה שמאחורי המחסן ככל הנראה הוקטנה.
 • העונה התשע עשרה:
 • בְּאמצע העונה הוחזרו אוטמי המסילה הפנימיים.
 • העונה העשרים:
 • הוסר צריף הפועלים שהיה בְּצידו הימני של המחסן.
 • העונה העשרים ואחת:
 • העיירה, הקיר והכבישים שהיו בדיוק מאחורי המחסן הוזזו לאחור.
Advertisement