FANDOM


"שישברו לי בלמי הרתיעה!"
"נדמה לי ששברת אותם."
— ביל ובן (תרגום חופשי)


מטרד בלמי הרתיעה (באנגלית: Buffer Bother) הוא הפרק התשעה עשר של העונה השישית.

עלילה

ביל ובן עבדו קשה בַּמחצבה. כשהמפקח השמן מגיע לבדוק את קטרי המחצבה מתברר לו שמייביס וביל בְּמצב תקין דיו, אבל בלמי הרתיעה של בן ניזוקו והמפקח השמן שולח אותו לְמפעל התחזוקה לְצורך התקנת בלמי רתיעה חדשים. ביל מקנא בבן ואומר לו שהוא צריך בלמי רתיעה חדשים רק מאחר שהוא פזיז, וריב פורץ בין השניים. מייביס נוזפת בהם על מורת רוחם וביל חוזר לַעבודה כשבן עוזב. מ ביל עדיין חושב על בלמי הרתיעה החדשים של בן ומתחיל להתרשל, ובכך נופל צינור לתוך ארובתו והוא פולט אותו בְּכוח. הוא מנסה לחשוב על ציפורים, עצים ועל כל מה שישכיח ממנו את בלמי הרתיעה החדשים של בן, אבל כלום לא עוזר. מייביס מבקשת ממנו לשמוח על כך שהוא תקין (ולא צריך בלמי רתיעה חדשים), אבל ביל רק נושף פיח על מייביס בטעות.

כשקרונות המשא שומעים שבִּיל כועס על כך שבן מקבל בלמי רתיעה חדשים, הם מתחילים להציק לביל ומרגיזים אותו אף יותר. ביל מנסה לגרום לַקרונות לחדול מלהציק בכך שהוא מתנגש בהם, אך הוא נוסע לאחור לתוך תעלה בטעות ובלמי הרתיעה שלו ניזוקים. בן מגיע מִמפעל התחזוקה עם זוג בלמי רתיעה חדשים ונוצצים ורואה את אחיו בִּמצוקה. כשרכבת החילוץ מגיעה על מנת לחלץ את ביל גוער בו המפקח השמן על התנהגותו ומבהיר לו שעליו ללמוד על החשיבות שבְּאחריות ובְּאמינות בְּטרם יוכל לקבל בלמי רתיעה חדשים.

לאחר שהוא מוחזר לַמסילה משבח ביל את בן על בלמי הרתיעה החדשים שלו, והתאומים מפצים על מריבתם כהלכה.

דמויות

מקומות

טריוויה

  • שני הפרקים עוסקים בִּשני זוגות הקטרים התאומים.
  • תאונתו של ביל לקראת סוף הפרק דומה מאוד לִתאונתו של דונלד.

שגיאות

  • בלמי הרתיעה של בן אינם פגומים כשסר טופְּהם הַאט בודק את הקטרים.
  • פָּניו של בן זזים מעט מִמקומם כשהקריין אומר "בן היה מאושר".
  • כשבִּיל אינו מביט לאן הוא נוסע מתנגן הצליל בְּטרם הוא מתנגש בַּקרון.
  • כשמייביס אומרת לביל "היזהר וחדל מלחשוב על בלמי הרתיעה החדשים של בן" נראה חוט חשמל בְּתא הנהג שלה.
  • כשבִּיל נופל לתוך התעלה, הוא נראֶה כועס ועיניו רופפות.
  • כשבִּיל אומר "אולם אין לי בלמי רתיעה חדשים, אבל לא שכחתי איך לדחוף קרון משא", הוא נוסע לאחור ועובר ליד מייביס. עם זאת, כשמייביס אומרת "לא!" בַּצילום שאחרי, ביל עובר לידה שוב.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.