TobyAndBash9.png

מנהרת האי מיסטי (באנגלית: Misty Island Tunnel) היא מנהרת רכבת תת-ימית המחברת בין סודור והאי מיסטי.

היסטוריה

במהלך בניית מרכז החיפוש וההצלה סודור החליט המפקח השמן לבנות את משרדו החדש בתוך המנהרה הישנה, אבל ויף התעקש שהרעיון לא היה טוב, מאחר שהמנהרה מחברת אל האי מיסטי. כשפרסי ראה את אותות העשן של תומס שעלו מן האי מיסטי, השתמשו ויף ופרסי במנהרה הישנה כדי למצוא את תומס ואת קטרי העצים. לאחר מכן, שוחזרה מנהרת האי מיסטי ונפתחה מחדש באופן רשמי. כיום זוהי השיטה הנפוצה ביותר בה עוברים הקטרים בין שני האיים.

טריוויה

  • מנהרה מסוג זה לא יכולה הייתה להתקיים במציאות, מאחר שאדי הקיטור היו מזהמים את האוויר ומחניקים את מפעילי הקטרים.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.