FANDOM


IsraeliEngine

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.נוסף על ניל עבדו ברכבת סודור-היבשת שני קטרים אחרים.

ביוגרפיה

על פי הספר "האי סודור: העם, ההיסטוריה והרכבות" היו שלושה קטרי 0-4-0T - ביניהם ניל - בעלי תאי נהג פתוחים ומכלים מרובעים, שפעלו ברכבת סודור-היבשת משנת 1856 עד לפשיטת הרגל של הקו. הם שימשו לעבודות שונות בסודור, ושמותיהם אינם ידועים.

סביר שהקטרים נגרטו לאחר פשיטת הרגל ב-1910.

מפרט טכני

אב טיפוס

הקטרים מבוססים על קטרים מלבניים של חברת נילסון בעלי סידור גלגלים 0-4-0, סוג פשוט ועמיד שנבנה בגלאזגו ונמכר בכל רחבי העולם.

צביעה

הקטרים היו צבועים ירוק כהה עם הכיתובים "S & M 1" ו-"S & M 3" על צידי מכליהם בצהוב.

מסילות אחרות בְּסודור
"קנקני הקפה"קטרי המכלים של רכבת ולזוורת'-סאדריליידימייביסקטר משרד ההגנה
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.