DuncantheHumbug74.png

מפגשי כביש-מסילה או מפגשי מסילות ברזל הם האזורים בהם הכביש ומסילת הרכבת נפגשים ומצטלבים. שני שערים מצויים בשני צידי המפגשים. לרוב נדרש אדם כדי לפתוח ולסגור את השערים, אם כי בפרקים חדשים יותר הופעלו השערים באמצעות תאי איתות סמוכים.

ב"סדרת הרכבות", בסדרת הטלוויזיה ובמציאות, כשקטרים מגיעים למפגש כביש-מסילה, זכות הקדימה תמיד שלהם ורכבי הכביש נאלצים להמתין. עם זאת, בסדרת ההנפשה הממוחשבת ניתנת זכות הקדימה לרכבי הכביש במקרה שהם מקדימים את הקטר ובכך עוצרים אותו, באופן הנוגד את המציאות.

אף שהשערים אמורים לעצור את התנועה, היו מקרים שבהם קטרים וקרונות משא לא יכלו לעצור ופרצו דרך השערים, למשל כשהנרי יצא משליטה לאורך הקו ליד התחנה הישנה של ביילי הזקן, כשטואוד איבד שליטה עם קרונות משא וכשכרזה התעופפה לעבר תא העשן של גורדון.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.