FANDOM


Thomas,TerenceandtheSnow11

מפלסות שלג הן מִתקנים שבהם משתמשים הקטרים לפינוי שלג מן המסילה תוך הובלת רכבות בחורף. לרוב רתומות מפלסות השלג לבלמי הרתיעה הקדמיים של הקטרים, והן הודפות את השלג הצידה כשהקטרים עוברים דרכו. רוב מפלסות השלג צבועות בהתאם לצבעיהם של הקטרים העוטים אותן.

קטרים מסוימים חשים שנאה כלפי מפלסות השלג שלהם ומרגישים כי הן מכבידות עליהם, כמו במקרה של תומס.

טריוויה

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.