תומספדיה
Advertisement
תומספדיה


מפלסות שלג הן מִתקנים שבהם משתמשים הקטרים לפינוי שלג מן המסילה תוך הובלת רכבות בחורף. לרוב רתומות מפלסות השלג לבלמי הרתיעה הקדמיים של הקטרים, והן הודפות את השלג הצידה כשהקטרים עוברים דרכו. רוב מפלסות השלג צבועות בהתאם לצבעיהם של הקטרים העוטים אותן.

קטרים מסוימים חשים שנאה כלפי מפלסות השלג שלהם ומרגישים כי הן מכבידות עליהם, כמו במקרה של תומס. עם זאת התרגל תומס למפלסת השלג שלו לאחר הפרק "תומס מתחמק מהשלג", אבל עדיין התלונן עליה בפרקים מאוחרים יותר.

טריוויה

גלריה

Advertisement