FANDOM


"הקטרים האלה מלוכלכים! מעולם לא ראיתי כה הרבה אבק פחם!"
— פקח הרכבות מדבר על אמילי, גורדון וג'יימס (תרגום חופשי)


נקיים ומסודרים (באנגלית: Spic and Span) הוא הפרק השלושה עשר של העונה השמינית.

עלילה

עובדי הרכבת עסוקים בהכנות לקראת ביקור פקח הרכבות, והמפקח השמן מודיע לקטריו על תחרות ניקיון לִקביעת הקטר היצוגי ביותר, ועל כן כולם נדרשים להיות נקיים ומסודרים. גורדון, אמילי וג'יימס בטוחים שהם יזכו בַּמקום הראשון, אבל תומס אומר לפרסי שקטר רב תועלת יכול להיראות מפואר כמו כל קטר באשר הוא.

עם זאת, בְּעת שתומס ופרסי עובדים בַּמחצבה מתלכלך תומס בְּאבק אבנים. פרסי חושש שתומס לא יזכה בַּמקום הראשון, אך הוא יודע שתידרש רק שטיפה טובה. אלא שאמילי הקדימה את תומס לְעמדת השטיפה והיא אומרת לו שאין לו מה להתנקות; היא טוענת שהיא תהיה הנקייה ביותר בַּבדיקה. תומס עוזב על מנת לסייע לפרסי עם קרונות האבנים, ועדיין בוטח בְּסיכויו לנצח.

תומס ופרסי מובילים את קרונות האבנים לַנמל, שָׁם רואה תומס את המפקח השמן עם פקח הרכבות בְּעת בחינת הנמל. תומס ממהר חזרה לְעמדת השטיפה, אבל מוצא בה את ג'יימס מלפניו. בְּדומה לאמילי אומר ג'יימס לתומס שאין טעם שהוא יתנקה; ביטחונו של תומס מתחיל להתערער.

בחזרה בַּנמל עוזר תומס לפרסי להעתיק את קרונות האבנים לַמסילות הצדדיות; פרסי התלכלך אף הוא יתר על המידה, ועל כן שניהם ניגשים לְעמדת השטיפה. הפעם נמצא שָׁם גורדון יחד עם ג'יימס ועם אמילי. כל שלושתם נראים יצוגיים, ותומס בטוח שהוא לעולם לא ינצח. פרסי יודע שעוד יהיה להם סיכוי בְּעזרת שטיפה טובה.

ג'יימס, אמילי וגורדון מגיעים לְמפעל הפחם, שָׁם יפגשו את המפקח השמן ואת פקח הרכבות. בְּניסיון למצוא מיקום טוב בְּאור השמש נוסע ג'יימס לאחור, אבל נתקל בְּקרון שטוח שמתדרדר לעבר ידית, ובכך נפתח הפתח של מִתקן הפחם. לפתע נערם פחם על המסילה ואבק פחם מתפזר על גורדון, על אמילי ועל ג'יימס. המפקח השמן ופקח הרכבות מזדעזעים לראות את שלושת הקטרים מלוכלכים בְּמידה שכזו. בְּניסיון לנקות את ארובתו פולט גורדון לאוויר פֶּרץ פחם גדול שנופל על המפקח השמן, על שומרי ראשו ועל פקח הרכבות; בדיוק אז מגיעים תומס ופרסי כשהם נקיים ומסודרים ללא רבב. מרוב שפקח הרכבות מתרשם ממראם של תומס ושל פרסי, שניהם זוכים בַּמקום הראשון ופרסי אומר לתומס שהוא צדק; קטר רב תועלת יכול להיראות מפואר כמו כל קטר באשר הוא.

דמויות

מקומות

טריוויה

  • על פי סדר ההפקה, פרק זה הוא התשיעי של העונה השמינית.
  • פרק זה הוא הראשון שנכתב על ידי מארק סיל.
  • נעשה שימוש בְּקטע ארכיון מהפרק "יום רע להרולד המסוק".
  • על כרזה בְּתחנת נאפפורד נכתב "תצוגת הפרחים של אליסיה בוֹטי - הפתיחה הגדולה!".

שגיאות

  • מוטות החיבור של אמילי עולים לאחר שהיא אומרת "גלגליי נוצצים".
  • חלק מפְּניהם של הקטרים זזים קמעה בְּצילומים מסוימים, למשל:
  • כשגורדון אומר "השמש שכאן גורמת לְכיפתי לנצנץ".
  • פָּניה של אמילי זזים מִמקומם לאחר שאבק הפחם מתפזר עליה ועל גורדון.
  • פקח הרכבות רזה בְּחלק מן התקריבים, אבל קיים צילום נדיר שאינו תקריב ובו הוא שמנמן.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.