FANDOM


TurntableCGI

סובבנים, חוגות או מסובבי קטרים (נקראו משטחי סיבוב ומשטחים מסתובבים בדיבובים לעברית) נמצאים בכל רחבי האי סודור. הם מסייעים לקטרים ולציוד נייד אחר להסתובב בכיוון ההפוך, בכיוון שבו הגיעו, או בכיוון אחר. סובבנים משמשים בעיקר את הקטרים בעלי קרונות העזר על מנת לאפשר להם להסתובב בכיוון הנכון לרכבות, מאחר שנסיעה לאחור במהירות גבוהה מסוכנת עבורם. עם זאת, קטרי מכלים אינם זקוקים להם היות ואין להם בעיות בנסיעה לאחור במהירות כלשהי.

פעם הסתובב ג'יימס על סובבן במהירות גבוהה בשל רוח חזקה, וקרונות טורדניים דחפו פעם את אוליבר לתוך עוקה של סובבן אחר. גורדון הסתבך אף הוא עם סובבן שלוש פעמים; פעם כשלא שמר על שיווי משקלו כשהיה ממורמר ולא יכול היה להסתובב, פעם אחרת כשהוא נע קדימה כדי לתקוע את הסובבן תוך כדי הסיבוב אבל נתקע בתעלה, ופעם כשהסובבן במחסן-הקטרים טידמת' קפא ובכך גרם לגורדון להילכד במחסן.

במקרים מסוימים קיימו הקטרים מפגשים מסביב לסובבנים, למשל כשהם דנו בדרכים אפשריות להתנקם בסוג 40 על שהעליב אותם, וכשהסכימו כי המפקח השמן חייב היה לדעת על אוליבר על מנת להצילו מפני גריטה. המפקח השמן עמד על דאק על הסובבן על מנת לפנות לקטרים בעת הרצאות על אירועים מיוחדים, למשל כשילדה קטנה כתבה מכתב בו ביקשה מהקטרים לבקר אצלה.

מקומות ידועים

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.