FANDOM


JourneyBeyondSodor25

במונחי תפעול רכבות, סמפורים הם מִתקנים מכניים חשמליים המוצבים בסמוך לִמסילת רכבת, שתפקידם להעביר מידע בדבר מצב המסילה שלפני הקטר.

אַתָּתים משתמשים בהם על מנת להנחות אנשי צוותים של קטרים לבצע פעולות מסוימות או לעצור. עם זאת, לפעמים מתעלמים מהם האַתָּתים או הקטרים, דבר הגורם לעתים קרובות לתאונות.

פעם הוביל הנרי את רכבת "הדג המעושן המעופף" כשלפתע התנגש ברכבת משא היות ושלג וקרח הכבידו על זרוע הסמפור, ובכך נוצר הרושם המוטעה שהמסילה הייתה פנויה.

בסודור, כל הסמפורים פונים כלפי מעלה כדי להורות על קטרים לעצור, ולמטה כדי לציין "סע". פעם, גורדון וג'יימס הטעו את פרסי לגבי "סמפורי רוורס". אי לכך, כשפרסי הגיע לסמפור והזרוע עלתה למעלה במקום למטה כדי לציין שהוא יכול היה להמשיך, הוא חשב שהיה זה "סמפור רוורס". פעם התבלבל טובי בגלל קורת הסמפורים הגדולה בתחנת נאפפורד. ג'יימס גרם לשני סמפורים ליפול, פעם עם קרונות נמוכים שנשאו טרקטורים, ופעם שנייה עם המנוף של רוקי שלא נקשר היטב. עם זאת, בפרקים חדשים יותר, הסימן ל"סע" שונה בחזרה לכיוון ההפוך.

טריוויה

  • בין העונות השמינית והשתים עשרה ניתן היה לראות קטרים שעברו בסמפורים אדומים מעת לעת.
  • בסודור, הסמפורים הם מהסוג המיושן שעדיין משמש כיום במדינות מעטות, ובעיקר בממלכה המאוחדת. במרבית מערכות הרכבות בעולם (למשל בישראל), הם הוחלפו במִתקנים דמויי רמזורים הנקראים סימנורים.
  • במשך סדרת הטלוויזיה מוצגים חלק מהסמפורים באופן לא מדויק, כשהצד הצבוע מורה שמאלה והצד השחור והלבן מורה ימינה.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.