תומספדיה
תומספדיה
ערך זה עוסק בתחנה. ייתכן שהתכוונתם לקטר או לספר בסדרת "ספריית סיפורי תומס שלי".


סקארלווי/סקרלוֹאִיסודרית: Skarloey, מילולית: "אגם בין עצים") הוא כפר ואגם הנמצא במחוז המזרחי המרכזי, ובו התחנה הסופית של רכבת סקארלווי. הקטר סקארלווי נקרא על שמו של המקום.

אטימולוגיה

הכתיב Skarloey נוצר בְּשל טעות לבלר; הצורה התקינה היא Scacaloey ‏(Scaca = "צלע גבעה מיוער", Loey = "אגם"), שיבוש של Skogarloey ("האגם המיוער"). השם בעל הקידומת הסקנדינבית והסיומת הקלטית מהווה תעלומה פילולוגית, שקיימת בִּמקומות אחרים בְּסודור למרות היותה חריגה. על פי התיאוריה הנוכחית, מתנחלים נורדים נהגוּ לקבל ולאמץ כמה שמות מקומות קלטיים, אבל אימצו גם כמה אחרים על מנת להתאימם לעצמם בְּמקרים בהם השם הקלטי היה קשה להגייה בְּפי הנורדים. הקידומת הקלטית המקורית אינה ידועה.

היסטוריה

"תומס הקטר וחברים"

בְּסדרת הטלוויזיה לַתחנה שני רציפים, כשעל כל אחד מהם מנבנה והם מחוברים אל הכביש. בְּסמוך נמצאים מגרש קטן וגשר כביש, ואין ככל הנראה כפר.

טריוויה