FANDOM


IsraeliEngine

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.עדה, ג'יין ומייבל (באנגלית: Ada, Jane and Mabel) הן שלושה קרונות נוסעים פתוחים שנבנו עבור רכבת סקארלווי בזמן שסקארלווי ורנייאס נעדרו לצורך תיקונים. כן יש גם קרון רביעי ללא שם.

ביוגרפיה

עדה נבנתה בשנת 1955, ג'יין ב-1956 ומייבל ב-1957. הן נבנו בַּמקור להסעת פועלי מחצבה, אך הן משמשות כיום לְתעבורת תיירים בְּימים שטופי שמש. פיטר סם הזכיר אותן בְּשיחה עם סקארלווי כשהוא חזר לְשירות.

כשסרט תיעודי הופק על רכבת סקארלווי התכבדו עדה, ג'יין ומייבל בכך שהן נשאו את ציוד הטלוויזיה ואת המצלמות. לימים הן שימשו לְאותה מטרה כשהופקה כתבה בְּמלאת מאה שנים לִבנייתם של סקארלווי ושל רנייאס.

אישיות

עדה, ג'יין ומייבל הן קרונות נוסעים פשוטים ללא גגות. בְּשל חזותן חושב סר הנדל שהן קרונות משא, אך פיטר סם מתעקש שהן קרונות נוסעים מאחר שיש בהן מושבים. כשעדה מובילה, השלוש תמיד מוצאות הנאה ושעשועים בְּכל יום עבודה. הקרונות מחבבים את פיטר סם עד מאוד.

מפרט טכני

אב טיפוס

עדה, ג'יין ומייבל מבוססות על קרונות הנוסעים מס' 11, 12 ו-13 של רכבת טאליל'ין, עם תוספת בלמי רתיעה. הם היו שייכים בַּמקור לרכבת מחצבת פֶּנרין (Penrhyn Quarry Railway), ומאז הם נבנו מחדש ונוספו להם גגות. העתקים של הקרונות של רכבת מחצבת פֶּנרין נבנו עבור הרכבת הקלה אולד קילן (Old Kiln Light Railway).

צביעה

עדה, ג'יין ומייבל צבועות תכלת. בְּסדרת הצעצועים "וודן ריילוויי" צבועים שמותיהן על אחוריהן בכתב מחובר.

טריוויה

  • קרון פתוח רביעי נראֶה בְּספר הפעילויות "חבילת ההפתעות".
  • צעצועי "וודן ריילוויי" של עדה, ג'יין ומייבל היו בין המעטים שהורכבו בעיקר מפלסטיק ולא מעץ.
  • קרונות פתוחים דומים להן בְּמידה ניכרת עמדו להופיע בַּתסריט המקורי של הפרק "רנייאס ורכבת ההרים" מהעונה השביעית.
  • לרוב מלוּות עדה, ג'יין ומייבל על ידי קורה, המשמשת כקרון הכרטיסן שלהן.
רכבת סקארלווי
סקארלווירנייאססר הנדלפיטר סםראסטידאנקןאייבו יודיוקפְרֶדדגם 5
ברטרםמייטי מקפרדילוּקפרוטאוס
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.