FANDOM


IsraeliEngine

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.


עץ הברק (באנגלית: The Lightning Tree) הוא עץ גבוה הנמצא ביער מיית'ווייט, שקיבל את שמו לאחר שנפגע מבּרק.

העץ היה בסכנת נפילה, ועל כן נשלחו ג'ק וחברת הבנייה של סודור לטפל בו. מקס ומונטי התחרו ביניהם בפזיזות והתנגשו בעץ. אלפִי, קלי ואוליבר הצליחו להחזיק את העץ במשך די זמן בטרם ג'ק השיג את היתדים שתומס הביא לצורך תמיכתו.

עץ הברק הופיע בפרק "סיפור לתומס" בלבד.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.