FANDOMהפועלים מוצגים בסדרת הטלוויזיה כדמויות משנה, אם כי הם לוקחים תפקיד חשוב בתפקוד האי סודור. הם תמיד מוכנים לעזור כמעט בכל סוג עבודה ונמצאים כמעט בכל רחבי האי.

מדים

חליפת פועל מורכבת בדרך כלל ממכנסיים כחולים, עניבה שחורה, חולצה לבנה, מקטורן כחול עם סרבל חוּם וכובע או קסדה בצבע חוּם. בהתאם למקום העבודה של הפועל, עשוי צבע החליפה להשתנות (דוגמת כתום ואדום לעובדי מרכז החיפוש וההצלה סודור). הפועל עשוי גם להיות בלי עניבה ולענוד סמליל על סרבלו.

מיקומים

לרוב נמצאים פועלים בין היתר בסביבות הבאות:

טריוויה

  • מדיהם של הפועלים היו נחשבים מסוכנים על פי תקנות בנות זמננו. לדוגמה, הם אינם חובשים קסדות, לובשים אפודי בטיחות או מרכיבים משקפי מגן. הסיבה לכך היא שסדרת הטלוויזיה קרוב לוודאי מתרחשת לפני שנות השבעים. עם זאת, בכמה פרקים מוצגים פועלי מחצבה וכורים שחובשים קסדות, ומאז המעבר להנפשה ממוחשבת החלו קסדות ומשקפי מגן להופיע יותר בקביעות, דבר המעיד על כך שהסדרה הנוכחית מתרחשת בשנות השבעים.
  • לפעמים עובדים הפועלים גם בתור עַתָּקים, אַתָּתים ואף כמנהלי עבודה האחראיים על פועלים אחרים זולת סר טופְּהם הַאט, מר פרסיבל, פרגוס דאנקן וגברת ג'ני פקארד.
  • עד כה הוזכר שמו של פועל אחד בלבד, אלברט.
  • למר פרסיבל יש פועל בתור עוזר, לסר טופְּהם הַאט יש שני עוזרים ולגברת ג'ני פקארד את מנהל העבודה.
  • אחד הפועלים היה הדמות הראשונה שאמרה את אמרת הכנף של סר טופְּהם הַאט "בלבול ועיכובים" ("confusion and delay"), בפרק "המציאה של אוליבר", בטרם סר טופְּהם הַאט עצמו אמר את המשפט לראשונה בפרק "דאנקן טובל בבוץ".

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.