FANDOM


"ובכן! שני קטרים גדולים מפחדים מפרה?"
"מפחדים? שטויות!"
— אדוארד וגורדון (תרגום חופשי)


פרות (בבריטניה: Cows ובארצות הברית: A Cow on the Line, מילולית: "פרה על המסילה") הוא הפרק השני של העונה השנייה.

עלילה

סימנים לגילו המתקדם של אדוארד מתחילים להתגלות היות ונמצאים בו חלקים שעברו בלאי, דבר הגורם לו לשקשק. יום שמש בהיר אחד מוביל אדוארד כמה קרונות בקר לעיר שוק סמוכה. הקרונות מרעישים עד מאוד, כמו גם אדוארד בשלב הזה.

קו הרכבת עובר ליד שדה בו רועות כמה פרות. הרעש והעשן מהרכבת מטרידים את הפרות, שאינן רגילות לכך. תוך שאדוארד עובר, חלק מהפרות פורצות את הגדר, חוצות את המסילה בריצה ושוברות מצמד, ובכך משאירות מאחור את אחד הקרונות ואת קרון הבילום, עם השומר בתוכו. אדוארד, בחושבו שמדובר בתעלול של הקרונות, ממשיך במסעו מבלי לדעת על התקלה. אדוארד ונהגו אינם מבינים מה התרחש עד להגיעם לתחנה הבאה.

כשגורדון והנרי מתוודעים לתאונה, הם צוחקים ומתגרים באדוארד על שנתן לכמה פרות להסב נזק לרכבתו, ובכך מכעיסים את אדוארד עד מאוד. טובי מתרעם אף הוא על הקטרים הגדולים, בידיעה כי הם מעולם לא פגשו פרות וכי אינם מבינים עד כמה הן עלולות להזיק.

כמה ימים אחר כך, אדוארד עדיין שרוי במצב רוח רע, בעוד גורדון עובר במהירות דרך ולזוורת' עם רכבת האקספרס תוך שהוא מתגרה באדוארד. גורדון ממשיך לאורך המסילה באומרו לקרונות למהר, בעוד הוא ונהגו חושבים כי הם רואים דבר מה על הגשר המתקרב. הנהג מפסיק את לחץ הקיטור ומפעיל את הבלמים, וכשגורדון מתקרב מתברר לו כי המכשול היא פרה. גורדון אינו חושש ומנסה לגרש את הפרה מהמקום, אך זו אינה זזה לאחר שהעגל שלה נלקח ממנה והיא חשה בדידות. הנהג והמסיק של גורדון ונוסעי הרכבת מנסים לגרום לפרה לעזוב, אבל ללא הועיל.

תוך זמן קצר מגיע הנרי עם רכבתו, ואף הוא חושב כי ניתן להרחיק את הפרה באמצעות פקודות. שוב פעם הדבר אינו עובד והנרי עוזב בנסיעה לאחור, מתוך דאגה לשלומה של הפרה. לאחר החזרה לתחנה מודיע הכרטיסן של הנרי למנהל התחנה על הפרה החוסמת את המסילה. הסַבָּל מבין כי מדובר בבְּלוּבֶּל (Bluebell), ואומר שהעגל נמצא בתחנה. שני האנשים מחליטים לשלוח את העגל בקרון משא המחובר לפרסי.

פרסי מגיע אל הגשר עם העגל ומחזיר אותו לאמו. אחר כך מצליח הסַבָּל להוביל את שתי הפרות מהמקום. בעת עזיבתם נשבעים גודרון והנרי להימנע מלספר לאיש על התקרית.

חרף זאת, הסיפור נפוץ ברבים עד מהרה, ואדוארד מוכן לקנטר את גורדון ואת הנרי אותו הלילה במחסן הקטרים. גורדון מגן על עצמו בנימוק שבסך הכל לא רצה שבְּלוּבֶּל תיפגע כתוצאה מהמפגש עמו. אדוארד מספר לגורדון שהוא מבין זאת, וגורדון חושש כי אדוארד מבין זאת טוב מדי.

דמויות

מקומות

טריוויה

 • פרק זה מבוסס על הסיפור בעל אותו השם מתוך הספר "אדוארד הקטר הכחול", מספרי "סדרת הרכבות".
 • בקריינות הבריטית ובשאר הגרסאות אומר הסַבָּל שהעגל של בְּלוּבֶּל "מוכן להגיע לשוק". עם זאת, בדיבוב האמריקאי נאמר שהעגל "מחפש את אמו". הסיבה לשינוי השורה אינה ברורה, אך קיימת האפשרות שהרמיזה לשחיטת בקר הוסרה מחמת בעיות צנזורה.
 • בסצנה גנוזה עמד הנרי להיראות על הגשר בלי קרונותיו.

שגיאות

 • כשאדוארד עובר על הוויאדוקט, הוא סוחב מאחוריו חמישה קרונות. עם זאת, בצילום הבא הוא סוחב ארבעה קרונות, אך הקרון החמישי חוזר כשהפרות שוברות את המצמד.
 • הקריין אומר "חלק מהקרונות הושארו מאחור", אבל רק קרון בקר אחד וקרון הבילום הושארו מאחור.
 • כשגורדון עובר בתחנת ולזוורת', הוא סוחב שני קרונות אחוריים (בולמים) ברכבתו, אך כשהוא עובר על הוויאדוקט מתחלף הקרון האמצעי לקרון רגיל.
 • כשגורדון נוסע על הגשר, הוא עוצר אך גלגליו ממשיכים לנוע למשך עוד כמה שניות.
 • כשגורדון מביט לכיוון המצלמה בצילום האחרון, עינו הימנית אינה ממורכזת לחלוטין.
 • עיניו של אדוארד רופפות בחלק מהסצנות, לרבות אלה בהן הוא כועס.
 • כשפרסי עובר בקרוסבי, הוא עובר על יד הנרי, אך בצילום הבא הוא עובר על יד הנרי בשנית.
 • כשאדוארד אומר "ובכן! שני קטרים גדולים מפחדים מפרה?" ניתן לראות את גורדון לידו, אבל בסצנה שאחרי נראה גורדון כשהוא יורד מהסובבן בנסיעה לאחור.
 • בדיבוב היפני, גלגליו של הנרי נשמעים אחרת ונעשה שימוש בשריקה של ג'יימס כשהוא עובר ליד גורדון לקראת הסוף. נדמה שקטע השמע נלקח ישירות מפסקול הפרק "פרסי והסמפור" מאחר שהשריקה של ג'יימס נשמעת תוך כדי הנשיפות.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.