FANDOM


"כפל בלמי רתיעה מקפצים!"
— פרסי (תרגום חופשי)


פרסי והמכרה רדוף הרוחות (באנגלית: Percy and the Haunted Mine) הוא הפרק השלושה עשר של העונה השישית.

עלילה

תחנות הרכבת מתכוננות לְתחרות התחנה היפה ביותר, ופרסי מתבקש לאסוף כמה קרונות משא מתחנת מיית'ווייט. בַּדרך עליו לעצור ליד מכרה ישָׁן. הוא נבהל לְמראה ארובה ששוקעת לתוך האדמה, וכשהוא מסַפֵּר זאת לדונלד ולדאגלס הם מצהירים ש"הגמדים השובבים" אחראיים לכך, ובכך הוא מפחד אף יותר.

מאוחר יותר, כשפרסי מתבקש לאסוף גמדי גינה לְתחנה, הוא רואה את המחסן שוקע ומשוכנע שמא עשו זאת "הגמדים השובבים". הוא מתנגש בְּכמה קרונות וגמדי גינה נופלים מתוכם. פרסי נחרד וממהר חזרה לְתחנת טידמת' התחתונה, שָׁם מסביר לו המפקח השמן שהגמדים היו גמדי גינה והמבנים פשוט שקעו לתוך מנהרות ישָׁנות. אחר כך חוזר פרסי לַמכרה על מנת לאסוף את הגמדים, ומבין שהם אינם מפחידים כפי שחשב שהם היו. למחרת זוכָה טידמת' התחתונה בְּתחרות התחנה היפה ביותר, בִּזכות השימוש בְּגמדי הגינה.

דמויות

מקומות

טריוויה

 • דגמי גרוטאות של תומס ושל משאית 2 נראים בַּמכרה.
 • חלק גדול מגמדי הגינה המיניאטוריים השתמרו על ידי The Coffey Man Preservation לאחר שכולם נמכרו על ידי חנות האביזרים בלוס אנג'לס. לימים הופיעו המיניאטורות בְּהופעות מיוחדות בְּסרטוני "קולקטיב יוצרי תומס".
 • גרסאות מוגדלות של גמדי הגינה שימשו בַּתקריב על פרסי כשהוא בורח מהם.
 • כשמכרה המחצבה מופיע לראשונה נראים המוסכים מהשיר "בו, בו! צ'ו צ'ו" ליד דגם הגרוטאה של תומס.
 • כמו כן מתנגנת דגימה מהשיר כשפרסי מבין שגמדי הגינה אינם מפחידים.

שגיאות

 • בַּצילום שבו פרסי יוצא ממחסן טידמת', פתח יציאת הקיטור פועל מאוחר מדי.
 • בַּתקריבים על פרסי כשהמפקח השמן מסַפֵּר לו על הגמדים (למעט כשפרסי אומר "גמדי גינה?") משתנה צבע השמיים לאפור.
 • הקריין אומר שפרסי התחבר לַקרונות, אך בַּפועל הוא עוצר בְּמרחק קצר מהם.
 • כשפרסי נכנס לדראיו וכשהוא חוזר לַקרונות הארגזיים נראֶה פתח יציאת הקיטור שעל מסילתו.
 • הקריין אומר שפרסי חזר לְתחנת טידמת' התחתונה, אם כי הוא לא הגיע משם מלכתחילה. קודם לכן, המפקח השמן אפילו לא ביקש מפרסי להוביל את גמדי הגינה לְטידמת' התחתונה.
 • הצילום בו פרסי מגיע לַמכרה כשהקריין אומר "פרסי קיווה שהסמפור בַּהצטלבות יהיה ירוק" הוא גרסה אלטרנטיבית של הצילום בו הוא בורח לאחר שהארובה בַּמכרה שקעה, היות ואחד המבנים נראֶה משמאל.
 • בַּצילום הראשון בו הגמדים נופלים מתוך הקרון בוצע חיתוך הקטע, היות ויש אפקט עמעום הגורם לְהופעה פתאומית של גמדים נוספים.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.