קטגוריה זו מיועדת לדמויות המופיעות ב"תומס הקטר וחברים", לרבות דמויות בלעדיות לסדרה וכאלו שמקורן בספרי "סדרת הרכבות".

All items (233)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.