קטגוריה זו מיועדת לדמויות שהופיעו בספרי "סדרת הרכבות", לרבות דמויות בלעדיות לספרים וכאלו שהופיעו גם ב"תומס הקטר וחברים".

All items (88)

3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.